För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Blekinge

Dags att prioritera kvinnorna i sjukvården

Henrik Holmkvist Gruppledare Blekinge

Detta är en ledare av:
Henrik Holmkvist, Gruppledare

Historiskt sett så har kvinnors ibland unika behov av vård prioriterats ner. Här krävs stora insatser både på forskningsnivå och för att utveckla och implementera redan känd forskning

Dagens sjukvård utgår från mannen som en sorts standard, vilken inte helt sällan skiljer sig från kvinnors behov. 

Mest tydligt blir det när vi ser brister i förlossningsvården. Vänsterpartiet kräver inget mindre än att varje födande kvinna ska ha rätt till en barnmorska under hela det aktiva förlossningsarbetet. 

Kvinnors sjukvård måste prioriteras menar Vänsterpartiet

Tre av fyra kvinnor drabbas av någon form av förlossningsskador. Majoriteten läker utan komplikationer, men i dom fall där det blir bestående men så krävs en attitydförändring från vårdens sida. Utgångspunkten måste vara att varje kvinna som söker vård för bestående komplikationer efter en förlossning gör det på goda grunder. Här vill Vänsterpartiet att Region Blekinge ska vara föregångare. Ingen kvinna som söker vård ska bli hemskickad med orden ”allt ser fint ut”.

Ett av Sveriges stora folkhälsoproblem är mäns våld mot kvinnor. 

Varje år utsätts 75 000 kvinnor i Sverige för någon form av partnervåld. Årligen leder detta våld till att omkring 15 kvinnor mister sina liv. Men mörkertalet är mycket större.

Sjukvården behöver vara ett stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Kompetensen behöver höjas i hela vårdkedjan för att kunna upptäcka våld och för att hjälpa offer att komma ur sin situation. 

Vänsterpartiet värnar om en jämställd vård. Vården ska anpassas efter individens förutsättningar. Kvinnor och män har olika vårdbehov. Ålder, etnicitet och sexuell läggning är också faktorer som spelar in. Dessa måste tas i beaktande för att vi ska uppnå en kvalitativ vård för individen. 

Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av felbehandlingar. Ett exempel på detta är att en större andel kvinnor rapporterar allvarliga biverkningar av läkemedelsbehandling än män. Detta beror på att fel läkemedel används, och att läkemedel inte är anpassade efter kvinnors speciella behov. Vid hjärtinfarkt är det fastställt att kvinnor får sämre vård än män. 

Detta är strukturella problem i samhället, i vården blir det tydligt.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter