För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Blekinge

Agneta Johansson, Vänsterpartiet, vill se långsiktiga satsningar på sjukvården i Blekinge

Långsiktighet måste gå före nedskärningar

Text: Agneta Johansson

Ständiga besparingar och nedskärningar har lämnat spår i sjukvårdens arbetsmiljön. Idag är vi i ett allvarligt läge och vi måste agera. Agerandet måste vara långsiktigt om vi fortfarande vill ha någon form av sjukvård.

Det tillträdande politiska styret i Region Blekinge har kommit med ett åtgärdspaket för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen på Blekingesjukhuset. Och för att få de anställda att stanna kvar. Lösning enligt dem är höjda löner. 

De sjuksköterskor som väljer att ta anställning i Region Blekinge får 30 tusen kronor i bonus, 10 tusen kronor vid nyanställning och ytterligare 20 tusen kronor om de väljer att stanna kvar efter 1 års tjänstgöring. I förslaget framgår även att grundlönen för sjuksköterskor inom dygnet runt-verksamheten ökar med tre tusen kronor i månaden. 

Med dessa insatser får vi nyexaminerade sjuksköterskor. Samtidigt finns risk att vi förlorar våra trogna trotjänare. De som vi applåderade under pandemin och som vi glömde så fort den var över. Det är de som kämpar varje dag och besitter den enorma kunskap som är nödvändig för att lotsa de nyanställda. 

Dessa 30 tusen kronor är bara en engångsinsats. Vad händer sen?

Hur kommer det att påverka arbetsmiljön för alla övriga medarbetare?

Jag kan tänka mig att många nyutexaminerade sjuksköterskor kommer att söka till Region Blekinge för att arbeta ett år. Inkassera sina 30 tusen kronor och sedan säga tack och hej. Den enda bra punkten är tre tusen kronor i höjd grundlön för sjuksköterskorna. Men, hur kan dessa tre tusen kronor för sjuksköterskor förbättra läkarnas, städarnas, transportpersonalens med fleras arbetsmiljö? 

Vi måste satsa på all personals arbetsmiljö.

Dagens situation kräver akuta åtgärder. Annars har vi snart inte kvar vare sig läkare, sjuksköterskor, undersköterskor eller andra. Idag krävs omfattande och långsiktiga insatser. 

  • 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
  • Rätt Kompetens på rätt plats  
  • Gratis parkering för alla fast anställda.
  • Tre tusen kronor i friskvårdsbidrag
  • Grundlönehöjning för all personal

Långsiktiga insatser måste göras om man verkligen vill ha ett sjukhus med kompetent personal. Istället kommer kortsiktiga insatser som inte leder någonstans. 

Sluta jaga röster, sluta ta konstiga beslut som bara kostar en massa pengar utan att ge resultat. 

Jag vill uppmana alla regionens beslutsfattare att spara er stolthet till ett annat tillfälle. Vi har inte utrymmet för mer felaktiga åtgärder. 

Att släcka elden med en vattenhink kommer inte att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Tvärtom kommer det att förvärra situationen. Lämna stoltheten och låt oss äntligen vidta åtgärder för att långsiktigt förbättra arbetsmiljön för alla professioner på golvet.

Med dessa insatser har vi chans att bli en attraktiv arbetsgivare.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter