För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Blekinge

Bo Persson Vänsterpartiet vill inte ha privata vårdcentraler

Nej tack till privata vårdcentraler

Text: Bo Persson

Vänsterpartiet har sedan länge varit i mot vinster i välfärden och det privata vårdvalet. Ett ställningstagande som visat sig vara det enda rätta, inte minst inom vården.

Tillgången till sjukvård är en viktig del av välfärden och alla ska ha rätt till en bra och tillgänglig sjukvård genom hela livet oavsett var i landet man bor. Men under en cirka 30 års lång period har stora delar av välfärden utsatts för ett marknadsexperiment. 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att den som har störst behov av vård ska få vård först. Vården ska vara på lika villkor för hela befolkningen. Vårdens resurser ska enligt lag fördelas utifrån behov. 

Men idag går stora summor av våra gemensamma skattepengar till privata vinster i stället för till välfärden. Privata vårdcentraler och läkarmottagningar etablerar sig oftast där det är mest lönsamt, vilket till största del är områden där folk är välbeställda och relativt friska. Detta missgynnar de områden med lägre inkomster och områden med högre ohälsa, när skattepengarna fördelas. Vinstjakten påverkar hela välfärden, även den delen som drivs offentligt.

Det är bland annat på grund av denna snedvridna fördelning av skattemedel som Vänsterpartiet har tagit ställning emot privata vinstdrivande vårdcentraler och det fria vårdvalet som det är utformat idag. Vi ser att vårdvalet och vinster i välfärden är ett hinder för att utveckla den behovsstyrda vården. Vi är bestämt emot privatiseringen av vården. Vänsterpartiet säger att det är nog, vi vill bygga en vård som verkligen fungerar.

Vänsterpartiet säger nej till privata vårdcentraler

För att komma till rätta med dagens sjukvård behöver vi satsa mer pengar, i stället för skattesänkningar för de som redan tjänar mest. Vi kommer behöva göra långsiktiga satsningar på personalen så att kompetensen stannar kvar, och göra det möjligt att nyrekrytera. Vi kommer även behöva rusta upp våra vårdcentraler så de erbjuder en bra arbetsmiljö för de anställda och en ändamålsenlig utformning för dagens sjukvård.

När du besöker din närliggande vårdcentral ska du kunna vara säker på att du får den vården du behöver inom en rimlig tid, och att den kompetensen som behövs finns tillgänglig. Du ska inte behöva känna dig tvungen att skriva dig på en vårdcentral längre bort. För att alla ska ha lika tillgång till vård är det även viktigt att vården är avgiftsfri. Detta är en förutsättning för många människors frihet och rätt till ett värdigt liv. En förutsättning för att lyckas med detta är att vården blir en fristad från vinstintressen. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter