För rättvisa och välfärd

|

2023

|

Dalarna

Vi 4

Hur skulle din situation påverkas om du arbetade 30 timmar per vecka?

Sid_2_Fråga_4_Agneta_Lenander_Foto Emmalisa Pauly

Agneta

Lenander

Fler hade velat jobba i vården

Sid_2_fråga_4_Lina_Myritz

Lina

Myritz

Det skulle bli fler sjuksköterskor i vården

Sid_2_fråga_4_Mia_Chirstensson_Foto Emmalisa Pauly

Mia

Christensson

Jag hade lärt mig dansa salsa

S2_fråga_4_Gunilla Pellinen

Gunilla

Pellinen

Livet skulle bli mindre stressigt

Fler nyheter