För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

Dalfolket gynnas inte av att hjälpmedelsbutikerna stängs

Den 28 juni skrev avsändaren “En hjälpande hand” en insändare i Dala-Demokraten om beslutet att lägga ner Hjälpmedelsshopen i Falun. Hen skrev att beslutet omedelbart bör rivas upp med citatet: “Det är inte rimligt att Region Dalarnas spariver måste gå ut över de svagaste i samhället.” Vänsterpartiet håller helt med avsändaren om detta och därför väljer vi nu att svara på detta.


När vi delgavs det första utkastet av den politiska majoritetens budget- och regionplan reagerade vi på att en av besparingarna var att just lägga ner hjälpmedelsbutikerna. Inte bara på Falu lasarett, utan alla butiker i hela regionen. Inför det senaste sammanträdet med regionfullmäktige som tog plats i mitten på juni, där budget- och regionplan inför kommande år skulle fastställas, valde Vänsterpartiet en annan väg än den politiska majoriteten. Vi valde i vårt budgetförslag, som vi lade fram som ett annat alternativ, att samtliga hjälpmedelsbutiker i regionen skulle bibehållas i samma mån som tidigare.


Självklart vet vi att regionen, såsom resten av Sverige, står inför stora ekonomiska svårigheter. Det ser mörkt ut på många håll och i och med detta behöver man planera budgeten extra varsamt. En budget- och regionplan ska alltid utgå från medborgarnas bästa, då det är vårt ansvar. Vänsterpartiet kan inte se att en nedstängning av hjälpmedelsbutikerna, som i sig är en ytterst liten besparing, på något sätt gynnar dalfolket.

Nathalie Nilsson, Vänsterpartiet

Och precis som “En hjälpande hand” skriver i sin insändare, kommer besparingen med största sannolikhet att ätas upp av kostnader för ökade vårdbehov och tidigarelagd hemtjänst.

När vi har ifrågasatt detta beslut och hur det är tänkt att de personer i behov av hjälpmedel ska kunna få den hjälp de behöver blir svaret att hjälpmedelsbutiken ska digitaliseras. Alltså ska man om man är i behov av hjälpmedel beställa det själv på nätet.

Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet

Vi vet att många av de som är i behov av hjälpmedel är äldre och det är inte alla de som har tillgång till eller ens kunskaper om den digitala världen. Även för de som har den digitala kunskapen är det inte helt enkelt att beställa hjälpmedel online. Det finns ett enormt urval av hjälpmedel, även inom samma kategori, och hur man själv ska kunna avgöra vad som passar känns nästan omöjligt.

En viktig del för de personer som är i behov av hjälpmedel är just tillgängligheten, den samhällsnära servicen. Att butikerna finns i anslutning till sjukvården med kompetent personal är av största vikt. Därför håller Vänsterpartiet med “En hjälpande hand” – Hjälpmedelsshopen behövs!

Nathalie Nilsson (V)
Patrik Liljeglöd (V)

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter