För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

De privata vårdcentralernas vinster är regionens kostnader

De privata vårdcentralernas vinster är regionens kostnader

Idag tvingas regionen att fritt låta privata vårdcentraler öppna upp med ökade klyftor som resultat. Vänsterpartiet vill nu sätta stopp för marknadsvården säger Patrik Liljeglöd, oppositionsråd Vänsterpartiet Dalarna.

År 2009 infördes hälsoval inom vården i Sverige, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser. Men resultatet är att de koncentreras till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer. Samtidigt har områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls samma tillgång till vårdcentraler.

– Resultaten talar sitt tydliga språk – gräddfiler växer fram för vissa, kostnaderna skenar och skattemedel samlas på hög i privata företags kassor istället för att möjliggöra sjukvård som ser till varje människas behov, säger Patrik Liljeglöd. 

Behovet av vårdcentraler ska bygga på en rättvis tillgång till vård för alla invånare i regionen, inte på lönsamhet. Systemet idag tvingar regionen att med skattemedel finansiera de privata vårdcentralerna utifrån platser som bolagen fritt väljer att etablera sig på.

Särskilt oroande är att privata vårdcentraler i sin bolagsform måste prioritera kortsiktig vinst framför långsiktig hälsa för medborgarna. Det innebär att samhällsnyttiga funktioner slås sönder och den fria marknaden ersätter möjligheten att styra efter människors behov av vård. När privata vårdcentraler etablerar sig i välmående områden med friskare patienter – då är det inte behoven som styr och ojämlikheten tillåts växa.

Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet Dalarna, är kritisk till privatisereingar och marknadsvård
Vänsterpartiet i Dalarna vill stoppa gräddfilerna i vården, säger Patrik Liljeglöd

Det är bara genom demokratiskt styrd vård vi kan skapa jämlik vård. Vi vill även  kunna garantera att offentliga vårdcentraler fungerar som nav för den medicinska forskningen och utvecklingen, vilket leder till behandlingar och metoder som gynnar alla. Istället står vi i en situation som underminerar principen om vård efter behov.

– För att bygga upp ett jämlikt samhälle krävs en offentlig sjukvård som hänger ihop,  avslutar Patrik Liljeglöd.

Genom att återföra vårdcentralerna till offentlig kontroll kan vi säkra en långsiktig och hållbar hälso- och sjukvård där inga skattepengar blir till bolagsvinster. Detta är det avgörande steget för att skapa en stabil och jämlik sjukvård för framtiden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter