För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

Hur lång är en armlängd

Text: Ulla Fridh

Politikerna ska hålla sig på en armlängds avstånd från innehållet i kulturen – sägs det.

Det råder en nästintill enighet om att avståndet mellan politik och kulturen ska vara “en armlängds avstånd”. Men vad betyder det – hur lång är en armlängd? Om kulturen ska vara fri och oberoende – varför då ägna sig åt kulturpolitik?

Kulturen spelar stor roll för vår samhällsutveckling. Den sätter och förändrar normer och ramar för vad som skulle kunna beskrivas som allmänna värderingar. I ett demokratiskt samhälle är det därför viktigt att kulturen ges förutsättningar för att vara just oberoende, oavsett inställning gentemot makt och strukturer i samhället. 

Kulturpolitikens roll är att tillgängliggöra ekonomiskt stöd för att stärka kulturens oberoende, inte att bestämma kulturens uttryck och innehåll.

Om stat, kommun och region skulle upphöra med kulturstöd riskerar kulturen att hamna i beroendeställning till kommersiella krafter. Konsekvensen av det blir då att uttrycken formas i linje med finansiärens intressen. 

Ju högre samhället prioriterar ekonomiskt stöd, desto mer fri och oberoende blir konsten och kulturen. Det är därför en oroande trend att statens kulturstöd genomlider en kontinuerlig minskning. I orolig tid, som den vi lever i  nu, är behovet av en självständig kultur som störst.   

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter