För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

Larmklockorna ringer när klimatpåverkan ökar i Dalarna

Vänsterpartiet i Dalarna har en politik med en ambitiös klimatagenda som inte bara tar ansvar för planeten utan även regionens sjukvårdssystem, säger Nathalie Thomsen

Detta är en ledare av:
Nathalie Thomsen (V)

Larmklockorna ringer högt när klimatförändringarna accelererar. Det är livsavgörande att alla politiska beslut som tas nu har det klimatförebyggande arbetet som utgångspunkt.
Vänsterpartiet i Dalarna har en politik med en ambitiös klimatagenda som inte bara tar ansvar för planeten utan även regionens sjukvårdssystem. Med tre centrala förslag sätter vi klimatet högst på dagordningen.

Klimatförändringarna försämrar inte bara miljön, utan ökar även människors ohälsa. Det är därför avgörande att inkludera alla sektorer i klimatdiskussionen. Även hälso- och sjukvården som ofta förbises. 

Klimatbudget
En av de mest avgörande åtgärderna Vänsterpartiet vill genomföra är att införa en klimatbudget i Region Dalarna. Den ska ge verksamheterna en tydlig vägledning med mål och utförandeplaner för hur vi sänker koldioxidutsläppen. Det arbete regionen gör idag med klimatbokslut är ett bra första steg, men det räcker inte. 

Klimatnödläge
Vänsterpartiet uppmanar Region Dalarna att ta sitt ansvar och utlysa klimatnödläge. Det innebär att klimatfrågan blir central i alla beslut och initiativ. Det stärker arbetet med klimatbudget och stärker sjukvårdens och övriga verksamheters arbete.

Klimatprotokoll

Vänsterpartiet vill att regionen ska införa ett klimatprotokoll. Ett nätverksforum för regionen, länets kommuner, de stora arbetsgivarna och andra viktiga aktörer. Forumet är till för att tillsammans kunna samarbeta, utbildas, utvecklas och inspireras. Tillsammans kan nya lösningar skapas och arbetet för ett mer hållbart Dalarna nås. 

Förbättrad kollektivtrafik

I Dalarna finns många små landsbygdsorter och långa avstånd och där ser vi att kollektivtrafikens tillgänglighet inte möter upp behoven. Vänsterpartiet vill se sänkta biljettpriserna, utökade bussturer och avgiftsfria sommarlovskort till barn och unga. Med förslaget kommer det kollektiva resandet öka och till följd av det kommer biltrafiken minska och därmed utsläppen. 

Sammanfattningsvis, med Vänsterpartiets ledarskap i Region Dalarna skulle vi vara ledande inom klimatarbetet i Sverige.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter