För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

Påverkar inflationen sjukvården?

Sverige står inför stora utmaningar under kommande år. Vi vill veta vad Vänsterpartiets oppositionsråd, Patrik Liljeglöd, i Region Dalarna har för tankar kring några av Region Dalarnas utmaningar.

Hur tror du att den pågående inflationen kommer att påverka Dalarnas ekonomi och dess invånare?
Inflationen har förstås en stark negativ ekonomisk påverkan på regionens ekonomi. På kort sikt höjs våra pensionskostnader kraftigt på årsbasis men inte på samma sätt löpande över åren. För Dalarnas invånare slår den hårdare eftersom inflationen med dagens löneökningar i praktiken innebär lönesänkningar. Det som påverkar mest är att regeringen ger lägre statsbidrag än vad som behövs för att kunna bibehålla dagens standard.
Enligt SKR behövs 11 miljarder kr och då är det rent ut sagt provocerande att regeringen i det läget väljer att prioritera skattesänkningar för de med högst inkomster, till en kostnad för staten på 13 miljarder kr. Pengar som annars skulle kunnat användas till att säkra välfärden.

Personalbrist är en stor utmaning i regionen. Vilka åtgärder anser du behöver göras för att åtgärda detta?
IVO och Arbetsmiljöverket har vittnat om utmaningarna som finns i regionen. Lönerna för regionens egna personal går inte att matcha med hyrpersonalens, vilket gör att många väljer att gå över till den privata sektorn. Vi behöver på sikt sluta hyra in privat vårdpersonal, höja lönerna för undersköterskor och sjuksköterskor, och samtidigt jobba på arbetsmiljöförbättringar.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter