För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

Privata sjukförsäkringar – hot mot vården

Studier visar privata sjukvårdsförsäkringar ökar klyftorna i vården. Trots det vill den nya högerregeringen behålla systemet, det vill inte Vänsterpartiet. 

2020 tillsattes en utredning av dåvarande regering för att se hur man kunde sätta stopp för att de med privata sjukförsäkringar går före andra patienter i vårdkön. Politikerna i Region Dalarna ställde sig positiva till utredningen, även de borgerliga ledamöterna. I maj 2022 lade regeringen fram ett förslag på en lagändring för att möjliggöra detta.

Sen kom valresultatet i september och regeringen bytte färg och inriktning. Den nya blåbruna regeringen stoppade lagförslaget med motiveringen att det är “ett försök att försvåra för alla gemensamma krafter att kunna korta och kapa vårdköerna”.

Länsförsäkringar skriver på sin hemsida:
“Med en privat sjukvårdsförsäkring får du ett bättre skydd om du skulle drabbas av sjukdom eller skada. Du får snabb tillgång till vårdplanering och är garanterad specialistvård inom sju arbetsdagar. Behöver du prata med en psykolog kan du göra det via videosamtal 7-22 alla dagar i veckan. I försäkringen ingår även hälsofrämjande tjänster och rehabilitering.”

Visst låter det bra? För högern är det här ljuv musik, men de missar att se det ur någon annan synvinkel än de redan privilegierades.

Svenska Läkaresällskapet skriver på sin hemsida att det i länder som USA, som har hög andel privata sjukförsäkringar, är enklare att få tillgång till vård om du är höginkomsttagare än om du är låginkomsttagare. Systemet med privata sjukförsäkringar tillåter välbärgade människor att köpa sig förtur till vården, medan de i lägre ekonomisk klass puttas bakåt ytterligare i kön. 

I Sveriges hälso- och sjukvårdslag (HSL) står det:
“Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.” 

Lagen är inte förenlig med nuvarande system. Den blåbruna regeringen må hålla marknadssystemet högre än invånarnas rätt till jämlik sjukvård, men det gör inte Vänsterpartiet. Privata sjukförsäkringar är ett systemhot mot vården. Den vårdpersonal som nu arbetar i den privata vården skulle, om inte systemet stödde privatiseringar, kunna finnas i den offentliga sjukvården och där bidra till att köerna kortades för alla.

 Därför vill Vänsterpartiet att Dalarna, och hela Sverige, ska förbjuda privata sjukförsäkringar.

Vi vet att ohälsan bland befolkningen är större i landsbygd än i tätort. I Dalarna har vi långa avstånd, vilket innebär utmaningar. Oavsett var man bor i länet så skall man ha rätt till en god vård. Den vård man behöver ofta skall finnas nära och vara lättillgänglig.

De mindre sjukhusen i Dalarna bedriver en viktig verksamhet som skapar trygghet för befolkningen och vidgar kapaciteten för vården. I SKR:s projekt ”Nära vård” spelar de lokala sjukhusen en viktig roll.

Den lokala sjukvården är en grundsten men även digitaliseringen som pågår inom hälso- och sjukvården innebär stora möjligheter, speciellt för landsbygden. Den ger en snabbare och mer lättillgänglig kommunikation mellan patienter och vårdgivare och kontinuiteten stärks. 

Det är Vänsterpartiet som har en jämlik och hälsofrämjande sjukvårdspolitik.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter