För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

Vänsterpartiet i Dalarna vill satsa på vårdcentralerna

Vänsterpartiet satsar på Region Dalarnas vårdcentraler

Text: Patrik Liljeglöd, Oppositionsråd (v)

I Regionstyrelsen har nu två alternativ till reviderad budget för Region Dalarna
presenterats – majoritetens (S,C,KD & DSP) och Vänsterpartiets förslag.

Trots att det finns stora skillnader mellan de båda förslagen vad gäller satsningar,
vägval och prioriteringar så kommer samtliga budgetförslag att vara hårt belastade av
den ekonomiska uppförsbacke som Tidö-regeringen placerat Sveriges kommuner
och regioner i. 
Av den del av budget som staten finansierar via så kallade generella statsbidrag har
beräkningar gjorts att det hade behövts 28 miljarder för att kunna upprätthålla dagens
nivå av välfärd även 2024. Regeringen har beslutat att Sveriges kommuner och
regioner får nöja sig med 16 miljarder, alltså 14 miljarder för lite. I klarspråk betyder
det att regeringen anser att det antingen är för många anställda inom välfärden eller
att dessa arbetare borde avstå löneökning 2024. Största delen av de 28 miljarder är
summan för just löner och anställda.
Statens underfinansiering av svensk välfärd innebär att Vänsterpartiet, i likhet med
majoriteten, lägger en budget med ett planerat underskott på ca -500 miljoner för 2024.

Patrik Liljeglöd Vänsterpartiet Dalarna
Vänsterpartiet Dalarnas oppositionsråd Patrik Liljeglöd.

Ett underskott som vi budgeterar att återställa under efterföljande treårsperiod.
Det är ekonomiskt ansträngande, men samtidigt är det nödvändigt att vi gör vad vi
kan för att upprätthålla och även förstärka regionens verksamheter. Vi gör det i
övertygelsen om att en hälso- och sjukvård som kan möta människors behov tidigt
också på sikt kan avlasta framtida behov. Därför gör Vänsterpartiet sin enskilt största
satsning på primärvården genom att tillföra 30 miljoner mer till regionens
vårdcentraler, samtidigt som vi lyfter bort det avkastningskrav på 21 miljoner som
majoriteten kräver av våra egna vårdcentraler.


Vi har lyft bort alla krav på avkastning i den egna verksamheten eftersom vi menar att
det är ett märkligt sätt att budgetera. Att med ena handen tillföra miljoner och sedan
med andra kräva hälften tillbaka genom avkastning. Det är inte rimligt att i en offentlig
verksamhet försöka efterlikna affärsmodeller där marknaden i det närmaste till 100%
sker inom den egna plånboken. Vänsterpartiets krav på att regionen ska upphöra
med s.k. interndebitering innebär smidigare administration och fokus på arbetet och
verksamheternas faktiska uppgifter. 


Även Vänsterpartiets budget innehåller besparingsåtgärder. Vi tar bort möjligheten till
nystartsbidrag på 900 000 kr för privata vårdcentraler och inför samtidigt ett
uppräkningsstopp på politiska arvoden. Dessa två besparingar tillsammans
garanterar att Kultur- och bildningsnämnden kan fortsätta ge stöd och stipendier åt
kulturen och dess utövare.
Detta är ett axplock ur Vänsterpartiets förslag till budget som debatteras på
Regionfullmäktige den 20 november. Välkomna att följa den!

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter