För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

Vänsterpartiets vägval hade varit bättre för Dalarna

Text: Patrik Liljeglöd

Så har budget och flerårsplan för Region Dalarna klubbats av Regionfullmäktige. Trots goda ansatser i majoritetens förslag till budget finns det i flera delar en stor förbättringspotential, men tyvärr även direkt kontraproduktiva inslag som inte bidrar till någon nytta för Dalarnas befolkning.


Det är förstås positivt att majoriteten liksom Vänsterpartiet ökar anslagen till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är behövligt, men det är samtidigt djupt oroande att se att det i deras flerårsplan finns ytterligare åtgärder för att expandera de privata inslagen inom vården. Tidigare har vi hört att LOV inom BUP skulle kvarstå i två år för att sedan utvärderas. Men det är tydligt att majoriteten inte anser att man behöver invänta resultatet av den utvärderingen, för redan har man beslutat om förändringar som ska underlätta etablering av nya privata vårdcentraler samt öppnat upp för LOV inom fler områden.


Vi vet att valfrihetssystemet har lett till att öka den geografiska ojämlikheten. Vi styr inte var företagen ska etablera sig, utan de gör det där det är som mest lönsamt, inte nödvändigtvis där behoven är som störst. Det försämrar regionens förmåga att prioritera och fördela vårdens resurser. En problembild som Socialdemokraterna åtminstone erkänner i retoriken, i handling blir deras agerande obegriplig. Mot bättre vetande lägger de fram en plan som aktivt ska bidra och prioritera att än mer skattemedel ska gå från vården, och hamna i aktieägarnas fickor i riskkapitalbolag världen över.

Patrik Liljeglöd (V), oppositionsråd i Region Dalarna

Kollektivtrafiken är ännu ett område där majoriteten vill göra neddragningar i trafiken samt öppna upp för höjningar av biljettpriset. Det är ett vägval som med hög sannolikhet är kontraproduktivt. Om du ökar priserna och begränsar utbudet kommer lockelsen att välja den kollektiva resan radikalt minska. Vänsterpartiet vill istället att Dalarna görs till en zon och att priset för ett månadskort blir 300 kr. Det är en prisnivå som på allvar kommer kunna konkurrera med valet att ta den egna bilen. Idag har ca 5% av Dalarnas befolkning någon form av månadskort och det räcker att vi dubblerar antalet, dvs att var tionde person i länet köper månadskort, så innebär det en vändning på kollektivtrafikens negativa ekonomiska trend. Det är inte en orimlig målsättning och mer sannolikt än att tro att resandet ökar eller ens bibehålls om biljettpriset höjs.


Även kulturen i Dalarna har hårda år framför sig med majoritetens budget, med krav på besparingar som ger små effekter, men får stora konsekvenser för verksamheten. Även här väljer Vänsterpartiet en annan väg. Vi väljer att behålla de delar majoriteten har valt att skära ner på. Vi erbjöd en annan väg, en progressiv, mer jämlik och i klimatoffensiv riktning, men majoriteten valde att vara defensiva och i viss mån bakåtsträvande.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter