För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

Patrik Liljeglöd Vänsterpartiet Dalarna

Vår gemensamma välfärd är vår styrka

Text: Patrik Liljeglöd (v) Oppositionsråd

I en tid när samhället står inför utmaningar, är det viktigt att påminna oss om att vår gemensamma välfärd är vår största tillgång. Det är inte bara en fråga om ekonomi, utan också om vårt sociala samvete och solidaritet.

En viktig grundsten är att säkerställa att alla medborgare har lika tillgång till vård, oavsett var de bor. Oavsett om man bor i tätort eller på landsbygden, i norr eller söder, ska man ha rätt till en god vård. Detta är en kärnfråga för Vänsterpartiet i Dalarna, och vi arbetar hårt för att förverkliga detta mål.

Stärk primärvårdens ekonomiska förutsättningar

För att säkerställa högkvalitativ vård över hela Dalarna måste primärvården stärkas. Det handlar inte bara om att öka budgeten, utan också om att prioritera den egna verksamheten och se till att resurserna används effektivt och rättvist. Vi måste ta bort incitamenten för privata vårdcentraler att tjäna pengar på välfärden. Vården ska inte vara en källa till vinst för några få, utan en rättighet tillgänglig för alla.

Avveckla vårdval inom BUP

Vårdvalsmodellen är inte den bästa för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Därför föreslår vi att avveckla vårdvalet inom BUP. Istället bör vi fokusera på att stärka den offentliga verksamheten och garantera en hög nivå av specialiserad vård för barn och ungdomar i hela Dalarna.

Förbättra kunskap om hälsa och levnadsvanor

För att förebygga sjukdomar och främja hälsa behöver medborgarna kunskap om hur deras livsstil påverkar deras hälsa. Men kunskap måste ständigt uppdateras och spridas. Därför föreslår vi att regionen ska ge ut tidningen 1177 som ett komplement i folkhälsoarbetet. Detta kommer att erbjuda pålitlig information om hälsa och välbefinnande till alla invånare.

Ett annat viktigt steg är att införa hälsosamtal från och med 40 års ålder. Genom att erbjuda människor möjligheten att reflektera över sin hälsa och eventuella ohälsosamma livsmönster kan vi hjälpa dem att bryta dåliga vanor i tid. Detta skulle både kunna förbättra livskvalitet och minska risken för framtida vårdbehov. Förebyggande insatser som dessa är en långsiktig investering i folkhälsan och minskar det framtida trycket på vården.

Sammanfattningsvis är vår vision enkel men kraftfull: en stark primärvård för alla, geografisk jämlikhet i vården och förebyggande åtgärder för att främja hälsan. Det är genom att stärka vår gemensamma välfärd och investera i vår hälsa som vi kan bygga en hållbar och rättvis framtid för Dalarna och dess invånare.

Vänsterpartiet kräver:

  • Att primärvården ges en ökad budget.
  • Att det finns en geografisk jämlikhet och tillgänglig vård i Dalarna.
  • Att regionen ger ut tidningen 1177.
  • Att regionen erbjuder hälsosamtal från 40 års ålder.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter