För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Fler nyheter

Vi 4

Vad tycker du att vi ska göra åt personalbristen inom sjukvården?

s. 2 spalten Liselotte Lindblom-Wesslén

Liselotte

Lindblom Wesslén

Vi behöver täta upp med personal så att det går att göra vettiga scheman!

s. 2 spalten Carina Halvars

Carina

Halvars

En lösning skulle kunna vara att införa 6 timmars arbetsdag.

s. 2 spalten Sandra Mörkervi

Sandra

Mörkervi

Lyssna på personalen!

s. 2 spalten Ann-Charlott Edlund

Ann-Charlott

Edlund

Jag önskar att det fina som finns inom vård och omsorg fick mer utrymme i media!

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!