För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Alla förebyggande insatser, såsom tillgång till en rollator, är avgörande för att i möjligaste mån undvika fallskador.

Avgiftsfria lånerollatorer till personer 80 år och äldre

Text: Susan K Persson

I Gävleborg bor många äldre. Att kunna klara sig själv och bibehålla sina förmågor är viktigt på många sätt, inte minst för det fysiska och psykiska välmåendet. Därför är alla förebyggande insatser väsentliga.

– Tillgången till hjälpmedel behöver ses över och vi menar att det är viktigt att göra dem mer tillgängliga och med en lägre kostnad för individen. Inte minst gäller det rollatorer som många äldre kan behöva, säger Ulla Andersson (V), ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.


Vänsterpartiet har därför föreslagit att Region Gävleborg ska tillhandahålla lånerollatorer för personer som är 80 år eller äldre.

– Kostnaden för en rollator kan vara hög och till och med upplevas avskräckande, särskilt för ensamstående, vilket gör att många äldre hellre avstår från det hjälpmedel de så väl behöver, fortsätter Ulla Andersson.

Vänsterpartiets Ulla Andersson.


Att kunna röra sig hemma och självständigt klara av sina bestyr eller att kunna gå ut på en promenad är viktigt för självkänslan och tryggheten och risken för fall och skador minskar om det finns tillgång till en rollator i hemmet.

– Det underlättar också för sjukvården, då färre behöver söka vård, exempelvis för fallskador. Det underlättar även för kommunerna då hemtjänst inte behövs i samma utsträckning, avslutar Ulla Andersson.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter