För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Högern förstår inte sjukvården

Högern förstår inte sjukvårdens behov

Stora delar av sjukvården i Sverige är mitt i en ekonomisk kris och står inför fortsatta nedskärningar; Region Gävleborg är inget undantag. Underskotten i regionerna är större än under 1990-talskrisen och förväntas bli än större nästa år. Samtidigt har Sverige en regering som styrs av Jimmie Åkesson (SD), som verkar oförstående till att verksamheterna kämpar för att behålla god kvalitet och patientsäkerhet i sjukvården.

Vänsterpartiet menar att det är i motsats till vad som behövs och tvärtemot vad Sverigedemokraterna sa i valrörelsen. Tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna sa de en sak före valet och en helt annan efter.

– Detta påverkar hela sjukvården i Gävleborg. Det måste skäras ned samtidigt som kostnaderna för hyrpersonal skenar. Det behövs stora satsningar på den egna personalens arbetsmiljö och villkor, för ett hållbart arbetsliv, menar Ulla Andersson, regionråd i opposition.

Ulla Andersson Vänsterpartiet Gävleborg
Vänsterpartiets regionråd i opposition Ulla Andersson

Vänsterpartiet har föreslagit en rad åtgärder. Bland annat föreslås särskilda arbetsvillkor där arbetsuppgifterna är extra belastande eller där det är svårt att rekrytera medarbetare.

– Vi föreslår även tjänster där en viss tid är avsatt för forskning. Vi vill se arbetstidsförkortning och särskilda utbildningsinsatser. Vi vill också införa stabilitetsbonus till regionens egen lojala personal och högre grundbemanning, men gehöret hos det nationalkonservativa regionstyret är klanglöst och våra förslag har hittills röstas ned, säger Ulla Andersson.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter