För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Högre ersättning för tolktjänster

Tillgång till tolk är avgörande för att rätt information ska nå patient och vårdpersonal samt att
vården får rätt förutsättningar och att patienten ska kunna delta aktivt i sin vård.

Tolken kan också hjälpa patienten att ställa frågor och översätta vårdpersonalens svar. Att använda
tolk handlar om patientsäkerhet och tillgången till jämlik vård.

Avsaknad av eller bristfällig tolkning kan skapa andra kostnader, så som extra labbprover när
anamneser blir ofullständiga, omotiverat utdragna vårdbesök eller onödiga återbesök då problemet inte
blir löst första gången.

-Det handlar inte bara om pengar; det handlar främst om patientsäkerhet och jämlik vård, menar
Ulla Andersson, regionråd i opposition.
Den ersättning som i dag ges till hälsocentraler för att täcka kostnader för tolk är inte tillräcklig. Att
använda tolk innebär att tiden för själva vårdbesöket blir längre då översättning och förståelse kräver
tid.

-Detta är inte tillräckligt viktat som det är i dag. Mest påverkar det hälsocentraler som ligger i
socioekonomiskt utsatta områden och där många patienter har utländsk bakgrund, säger Ulla
Andersson.


Vänsterpartiets har därför föreslagit att ersättningen för användandet av tolktjänster på hälsocentraler i
Gävleborg ska ses över så att ersättningen kan höjas för att bli relevant.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter