För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Snabbspår för äldre

Snabbspår till äldre patienter

På akutmottagningar blir väntetiden ofta lång. Undersökningar visar att äldre patienter
över 80 år inte sällan har en längre väntetid än övriga patienter. Äldre patienter kan
vara sköra och fara illa av att vistas länge på en akutmottagning. Därför söker
akutsjukhusen efter nya arbetssätt för att korta väntetiderna för de äldre. Så kallade
snabbspår införs nu på allt fler sjukhus.

 

-Från början var det inte meningen att skapa en snabbfil eller ”gräddfil” för äldre patienter
utan man ville öka kvaliteten på omvårdnaden. På akutmottagningar blir det ofta mycket för
vårdpersonalen att göra och då är det lätt att glömma bort den här patientgruppen, säger Ulla
Andersson, regionråd i opposition.

-Enkla saker som att ge någon lite dryck, hjälpa patienten att vända sig, om de ligger på en
brits, eller bara fråga hur de mår – sådant tappas lätt bort när det blir för mycket att göra,
fortsätter Ulla.
Omvårdnaden och tillsynen av de äldre patienterna kan också variera beroende på vem som
arbetar. System med personbunden omvårdnad är inte hållbart. Det behövs tydliga system så
att hanteringen blir lika oavsett vem som arbetar. Det behövs en struktur, för patientgruppens
omvårdnad, genom ett standardiserat formulär som ska avgöra hur ofta vårdpersonal behöver
gå in till patienten och även för att dokumentera vad som görs. Befintliga journalsystem kan
användas.
Vid användandet av systemet med snabbspår görs det en första notering redan i kassan, på
akutmottagningen, om att patienten är över 80 år. Därefter prioriteras patienten snabbare och
med hjälp av en geriatrisk riskprofil avgörs det om patienten har behov av att gå vidare till ett
snabbspår inte.

-Sköterskan som träffar patienten gör en omvårdnadsbedömning genom att ställa sig fyra
frågor. Kan patienten stå och gå självständigt? Kan patienten äta och dricka
självständigt? Kan patienten sköta toalettbesök självständigt och är patienten ”klar” och kan
uttrycka sina behov, förklarar Ulla.

Vänsterpartiet vill ha ett snabbspår för äldre, säger Ulla Andersson.


Svaren avgör hur ofta patienten ska ha tillsyn. En person med ett stort omvårdnadsbehov kan
behöva tillsyn en gång i halvtimmen, medan en patient med litet omvårdnadsbehov kanbehöva tillsyn varannan timme. Det utförs även rutinprov på de här patienterna före
läkarordination, så att de förhoppningsvis är klara innan läkaren kommer. De får också gå före
i kön till att träffa läkare. Vårdavdelningarna försöker hämta de här patienterna lite snabbare
än andra.

-På Norrtälje sjukhus har de infört snabbspår och det har det lett till att väntetiderna har
minskat för just den här målgruppen, berättar Ulla.
Skillnaden i väntetid mellan patienter över 80 år och andra patienter har minskat mycket.
Målet har varit att 80 procent av patienterna över 80 år ska lämna akuten inom fyra timmar.

-Vi menar att det bör undersökas om man genom sin läkarkontakt på hälsocentralen kan
koppla ihop vårdkedjan i större utsträckning. Kan läkaren på hälsocentralen genom sina

kunskaper om patienten förkorta väntetiden på akutmottagningen så bör det göras. Det bör
även undersökas om äldre, med inte direkt akuta insatser, istället kan slussas direkt upp på en
vårdavdelning, säger Ulla.


Vänsterpartiet har genom en motion föreslagit att snabbspår för äldre ska införas på Region
Gävleborgs akutmottagningar samt att det ska göras en översyn av på vilka övriga sätt äldres
vårdbehov kan underlättas för att förhindra att de behöver komma in via akutmottagning och
hur man kan förkorta eventuella väntetider på akuten.

-Vi måste se till att våra äldre, sköra patienter får den omvårdnad och sjukvård de behöver,
när de behöver den. De ska inte behöva vänta för länge, betonar Ulla.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter