För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Ulla Andersson och Kristina Sjöström Vänsterpartiet Gävleborg

Stoppa välfärdsbrottsligheten!

Den organiserade, ekonomiska brottsligheten riktar nu in sig på välfärdsbrott och
bedrägerier. Det är det nya ”affärsområdet” och ger mer än narkotika. Enligt
Ekobrottsmyndigheten och andra myndigheter är vården och välfärdssystemen under
attack. Såväl Västra Götalandsregionen som Region Stockholm har meddelat att de, i
sina granskningar, har upptäckt kopplingar till organiserad brottslighet. 


Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), med flera,
menar att valfrihetsreformer inom vård och omsorg, i syfte att stimulera konkurrens, kan ha
gjort det lättare för oseriösa aktörer att komma in i verksamheterna.

-Vi måste göra allt vi kan för att stoppa möjligheterna för de organiserade kriminella att tjäna
pengar på vården och välfärden. Nu måste vi kraftsamla och hjälpas åt, säger Ulla Andersson
(V), regionråd i opposition. 


Genom att inrätta en särskild enhet i regionen, som ska granska företagens
styrelsemedlemmar och bolagsägare, underleverantörers fakturor och intyg, kan regionen
bygga upp system för att hitta dessa mönster och analysera transaktioner och därmed stoppa
kriminaliteten.

-Region Gävleborg behöver bistå i det brottsförebyggande arbetet i större utsträckning, för att
begränsa möjligheterna till ekonomisk brottslighet. Det har även gått ut en uppmaning till
regionerna att skärpa sitt granskningsarbete. Vi vill nu att Region Gävleborg tar sitt ansvar för
att stoppa felaktiga utbetalningar och pengaflöden till kriminella, förklarar Kristina Sjöström
(V), gruppledare för Vänsterpartiet.


En stor del av vårdverksamheten i regionen är privatiserad. Upphandlade entreprenörer,
leverantörer och underleverantörer är inne i verksamheterna på olika sätt. I delar av
verksamheten är det dessutom fri etableringsrätt, vilket öppnar upp för kriminella och kan
försvåra granskning. Ett grundligt granskningsarbete kan dessutom leda till att fusk upptäcks
liksom saltade fakturor och felaktiga intyg med mera.

-Fri etableringsrätt utan tillståndsplikt gör vården sårbar och lätt för kriminella att infiltrera
och vi måste nu skärpa kontrollerna och inrätta specialenheter för granskning, precis som
andra regioner redan har gjort, menar Ulla Andersson.
Vänsterpartiet lägger nu förslaget att inrätta en särskild enhet i Region Gävleborg med
uppdrag att granska aktörer inom regionens verksamheter, för att stoppa eventuella kriminella
handlingar och pengatvätt.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter