För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Telefonkontakt med vården utan knappval

Tillgängligheten till vården i Region Gävleborg måste öka – främst för äldre, multisjuka men
även andra som tycker att det är krångligt att ringa till vården med alla knappval som måste
göras för att boka en läkartid eller provtagning.

-Telefonkontakt med knappval kan bli ett stort hinder för många när de ska söka vård och
väljer kanske därför att helt avstå från att kontakta vården, säger Kristina Sjöström (V),
ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Kristina Sjöström menar att det kan vara svårt att höra vad som sägs, att minnas vad som har
sagts eller svårt att koncentrera sig på de olika uppgifterna som lämnas och det kan finnas
svårigheter att knappa in rätt val i telefonen. 

Vänsterpartiet Gävleborg Kristina Sjöström

-Region Uppsala har beslutat att alla deras vårdcentraler i regionen ska ha ett direktnummer
utan knappval, med telefontider. Det är viktigt att öka tillgängligheten och de äldres trygghet,
när de behöver ta kontakt med vården, så att de vet att de får prata med någon direkt i andra
änden av linjen och inte möts av olika knappval, menar Ulla Andersson, regionråd i
opposition.
Region Gävleborg behöver förbättra tillgängligheten till hälsocentralerna och därför tycker
Vänsterpartiet att primärvården bör införa direktnummer utan knappval och telefontider varje
dag, när hälsocentralen har öppet.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter