För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Vi 4

Vad tycker du att vi ska göra åt personalbristen inom sjukvården?

s. 2 spalten Liselotte Lindblom-Wesslén

Liselotte

Lindblom Wesslén,

Näsviken

-Svaret är pengar! Vi behöver täta upp med personal så att det går att göra vettiga scheman så personalen orkar jobba. En vikariepool med fast anställd personal och bättre arbetsvillkor så att fler vill vara fast anställda.

s. 2 spalten Carina Halvars

Carina

Halvars,

Hofors

– Arbetsmiljön betyder väldigt mycket och det som fattas är fler arbetskamrater. Visst har lönen stor betydelse men med ständiga vakanser orkar inte personalen i längden. En lösning skulle kunna vara att införa 6 timmars arbetsdag.

s. 2 spalten Sandra Mörkervi

Sandra

Mörkervi,

Gävle

– Lyssna på personalen.Bättre arbetsmiljö som t.ex. fler kollegor, återhämtning och arbetstidsförkortning tror jag är prio ett. Högre lön är en del, men endast det lockar troligtvis inte flera till att studera eller söka sig till regionen.

s. 2 spalten Ann-Charlott Edlund

Ann-Charlott

Edlund,

Ovanåker

-Veckoarbetstiden behöver sänkas för att personalen ska få paus och för att locka nya till yrket. Jag önskar att det fina som finns inom vård och omsorg fick mer utrymme i media. Mycket i vår vardag är viktigt, roligt och jättebra.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter