För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

mäns våld mot kvinnor

Våld i nära relation, en fråga för vården

I Sverige dödas en kvinna var tredje vecka av en man hon har eller har haft en relation med. Varje timme våldtas en kvinna eller flicka, men mörkertalet är stort. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut!

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens föreskrifter ska vård erbjudas lättillgängligt och det ska finnas rutiner för omhändertagande av personer som har utsatts för våld. Varje vårdgivare ska fastställa processer och rutiner för arbetet med våldsutsatta och barn som har bevittnat våld. Det är av stor vikt att personalen agerar professionellt och empatiskt, därför har utbildning kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld en central betydelse. 

–          Vårdpersonal kan behöva hjälp av särskilt sakkunniga inom området för att känna sig trygga i att ge det stöd som våldsutsatta kvinnor behöver, men också för att kunna ställa frågan och ta emot svaret, vilket kan vara svårt. När vi har haft kontakt med sjukvården har det framförts att personalen skulle välkomna stöd och hjälp i det arbetet, säger Ulla Andersson (V) regionråd i opposition. 

Ulla Andersson regionråd för Vänsterpartiet Gävleborg
Vänsterpartiets regionråd Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill därför inrätta ett centralt specialistteam, inom hälso- och sjukvården för att stärka arbetet med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, dit vårdanställda kan vända sig när de har tagit emot en våldsutsatt kvinna för att få stöttning och hjälp med olika insatser.

Vårdanställda i regionen erbjuds möjlighet att genomgå en webbaserad utbildning om hur de kan ställa frågor och hur de kan arbeta med våld i nära relationer.

–          Region Gävleborg behöver införa ett systematiskt arbete med att helt enkelt fråga patienter om det förekommer våld i relationen. Utbildningen om våld i nära relationer behöver förstärkas med kunskap om hedersrelaterat våld och fler vårdanställda ska ges en särskild trauma- och specialistutbildning, fortsätter Ulla Andersson (V). 

Det händer att våldsutsatta kvinnor får vänta över ett år på traumabehandling. Vänsterpartiet Gävleborg menar att fler vårdanställda behöver ges en trauma- och specialistutbildning för att kunna att möta och hjälpa våldsutsatta kvinnor bättre och fortare. 

–          Tyvärr har vi många kvinnor i vårt län som behöver hjälp att ta sig ur en relation präglad av psykiskt och/eller fysiskt våld. Vi politiker har ett ansvar att se till att mäns våld mot kvinnor får ett slut, vi måste se och bekräfta det och göra något åt det. Vården behöver resurser, utbildning, ett systematiskt arbete kring våld i nära relation och stöd för att kunna agera och göra skillnad, menar Kristina Sjöström, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter