För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Vårdens förutsättningar på en privat marknad

Text: Susan K Persson

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den som har störst behov av vård få vård först. Vården ska vara på lika villkor för hela befolkningen. Vårdens resurser ska enligt lag fördelas utifrån behov. Sjukvården har tyvärr blivit en marknad, vilket får konsekvenser för patienterna. 

Personer med privat sjukvårdsförsäkring ges möjlighet att gå före i vårdkön. Är det rimligt att en person med ont i halsen får en läkartid före en multisjuk person med ett stort vårdbehov?

Det finns tankar om att försäkringarna kan korta köerna, men istället tränger de undan andra patienter. Det är fortfarande samma resurser som används. Läkare, sjuksköterskor och övrig personal blir inte fler bara för att en del går före i vårdkön.

– Privata vårdbolag som har avtal med Region Gävleborg ska inte få ta emot patienter med privata sjukvårdförsäkringar och vi vill införa en vinstutdelningsbegränsning. Regionen behöver fler anställda, bättre arbetsvillkor och fler vårdplatser; inte miljonvinster till vårdbolagen, säger Ulla Andersson (V), regionråd i opposition.

Privata vårdbolag har fri etableringsrätt, vilket har visat sig innebära att de ofta placerar verksamheten där de friskaste förväntas bo. På så vis får de privata vårdbolagen mindre kostnader, vilket ger högre vinster.

– Det finns hyrläkare som tjänstgör på Region Gävleborgs hälsocentraler, som försöker få patienter att lista sig hos en privat utförare. Vi har föreslagit att inhyrda läkare inte ska kunna remittera patienter till sina privata vårdbolag och de ska inte ha rätt att föreslå för patienter att de kan vända sig till privata kliniker för vård som kan ges inom regionens primärvård, fortsätter Ulla Andersson.

Regionen har ingen insyn i hur skattemedel till de privata vårdbolagen används, trots att vården är en del av den offentligt finansierade välfärden som styrs av offentlighetsprincipen. Ulla berättar även om Vänsterpartiets förslag om öppen bokföring, att det är det enda sättet för att garantera att skattepengar går till det de är avsedda för.  

– De privata vårdbolagen har ett informationsövertag gentemot regionen och medborgarna, trots att regionen och medborgarna finansierar vårdbolagens verksamhet. Medborgarna ska få den vård de har rätt till. Vården ska ges efter behov; inte efter plånbokens storlek, avslutar Ulla Andersson. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter