För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Vårdrelaterade infektioner ökar i Gävleborg

Att patienter får en trygg och säker vård och en behandling som faller väl ut är avgörande på alla sätt, både för patienterna och övriga inblandade inom sjukvården.

För patienten är en trygg och säker vård avgörande för hälsa, mående och livsvillkor och för vårdpersonalen handlar det om en rimlig arbetsbelastning, men det gäller också risken för ökade vårdkostnader som kan uppkomma helt i onödan om patientsäkerheten inte prioriteras i alla lägen.

– Det finns mycket som kan hända i vården av patienten som kan påverka utfallet. Inte minst vårdrelaterade infektioner (VRI) som är allt för vanligt förekommande, säger Ulla Andersson, regionråd i opposition.

I Region Gävleborg redovisades nyligen att andelen patienter med vårdrelaterade infektioner, under det gångna året, uppgick till hela 10,2 procent.

– Det betyder alltså att var 10:e patient, som har fått vård i regionens verksamheter, har fått en vårdrelaterad infektion, berättar Ulla Andersson.

Det är en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med år 2022 och Vänsterpartiet menar att det är mycket oroande och att frågan därför måste följas noggrant.

Ulla Andersson regionråd för Vänsterpartiet Gävleborg
Vårdrelaterade infektioner orsakar mycket onödigt lidande säger Vänsterpartiets regionråd Ulla Andersson.


– Det bör följas upp och åtgärder vidtas och tidsättas. Mycket lidande kan på det sättet förhindras. Vi behöver få koll på hur förekomsten av VRI ser ut inom olika verksamhetsområden och hur basala hygienrutiner efterlevs av de olika yrkeskategorierna. Det behöver även införas en åtgärds- och tidplan för det arbetet, menar Ulla Andersson.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter