För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Marknadsvården slår sönder sjukvården

Vinstjakten söndrar vården

Vänsterpartiet tycker att det finns många anledningar till varför vinstjakt i vården inte är bra.
Dels slås en sammanhållen infrastruktur sönder och vården blir ineffektivare, samordningen
kring patienten försvåras, det blir kostnadsdrivande samt att tryggheten och säkerheten
minskar. Vänsterpartiet menar även att det inte längre är vårdbehoven som styr utan en
subjektiv efterfrågan.

– Vården kan inte planeras demokratiskt och rättvist längre. Privata vårdbolag etablerar sina
hälsocentraler där de vill och mer pengar läggs på byråkrati och kontroll, säger Kristina
Sjöström, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vänsterpartiet Gävleborg Kristina Sjöström

– Vi kan inte längre försäkra oss om att regionens skattepengar faktiskt går till det de är
avsedda för, nämligen vård. Nu riskerar pengarna att gå till Capios ägare eller andra
vårdbolagsägares plånböcker. Vi vill ju betala skatt till vård och inte till någons privata
lyxkonsumtion, menar Ulla Andersson, regionråd i Region Gävleborg.


Vänsterpartiet vill ha en demokratiskt styrd vård där behoven styr, där vården är jämlik och
där ingen kan gå före i vårdkön. Där tillit får styra istället för New public management och
vinstjakt. Där de vårdanställdas inflytande och arbetsvillkor prioriteras.

– Varför ska vi betala till vårdbolagsägarna när det är vårdpersonalen som behöver bättre
arbetsvillkor och fler arbetskamrater? Varför ska vi behöva lägga skattepengar på byråkrati
och kontroll istället för fler vårdplatser? Varför ska vi prioritera vårdbolagens vinster istället
för att låta skattepengarna gå till vård, frågar Ulla Andersson.


Vänsterpartiet menar att Sverigedemokraterna och deras stödpartier hellre jobbar för
vårdbolagsägarnas bästa än för patienternas och vårdpersonalens samt att de anser att
svenska folket ska betala mer för vården än vad som faktiskt är nödvändigt. Skattepengar
som är avsedda för vård men som inte går till vård är ett enormt slöseri och leder till onödigt
höga skatteuttag. Det är inte ansvarsfull politik.

Läs även vår debattartikel i Gefle Dagblad

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter