För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gotland

Jessica Eek Vänsterpartist och sjuksköterska

Från dygnspass till dyngpass?

Text: Jennie Jarve (V)

Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare. Därför behöver människor ges inflytande över sin arbetssituation. Nya ”hälsosamma scheman” och EUs krav på dygnsvila är fel väg att gå.

Tänk om politiker och tjänstemän i ledande positioner frågade sig vad de behöver göra för att få sjuksköterskor och undersköterskor att jobba kvar i regionen. Eller, ännu hellre, frågade sköterskorna direkt!

Jag jobbade länge dygnspass med “sovande jour”. Många inom ambulans, räddningstjänst och personlig assistans tycker, liksom jag, att det funkar bra. Dygnspassen försvann när Region Gotland införde så kallade ”hälsosamma scheman”. Att införa 10 veckors schema där anställda skall arbeta 47 pass oavsett tjänstgöringsgrad (om den ligger på 80-100%) har minskat flexibiliteten. Därtill kommer EUs direktiv om 11 timmars dygnsvila vilket gör flexibilitet ännu mindre. Många känner oro inför hur förhandlingarna mellan facken och arbetsgivarna ska gå. Jag hoppas de slipper gå från dygnspass till dyngpass. 

Vänsterpartiets krav på 30 timmars arbetsvecka är bra MEN att bara korta arbetspassen med bibehållet antal pass/arbetsdagar går emot vad många anställda efterfrågar. Resultaten i regionens medarbetarenkät 2023 visar att en majoritet av personalen på några av regionens arbetsplatser upplever att de inte får tillräcklig återhämtning mellan passen. Både medarbetarundersökningar och min egen erfarenheter säger alltså att det är längre återhämtning mellan passen som behövs. Alltså färre pass.

Jag möter många som har sagt upp sig från jobbet i regionen och har själv lämnat min tjänst som undersköterska efter 28 år. Flertalet av de som slutar gör det för att de inte längre orkar arbeta med rådande förutsättningar. Några biter ihop, med risk för ohälsa, andra slutar sin anställning och övergår till timvikariat för att kunna påverka sin arbetstid och situation. 

För att en verksamhet ska fungera bra behövs medarbetare som trivs. Inflytande över sin arbetssituation ökar chansen att personalen trivs. Det finns goda exempel, både på Gotland och andra platser, där man jobbar framgångsrikt med personalinflytande i bemannings- och schemafrågor. Delaktighet och inflytande skulle minska kostnaderna för sjukdom och personalomsättning. Så ge personal möjlighet att påverka sina scheman och arbetstider. Sluta jobba mot personalen och se istället till att ha dem med i beslut som gäller deras arbetssituation. Ge fler möjligheten att få ihop sitt livspussel och stanna kvar som anställd i regionen.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter