För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gotland

Är sjukvården på Gotland hotad?

Hur mår vår gotländska sjukvård?

Med rätta är många gotlänningar nöjda med sina besök och behandlingar inom vår
gotländska sjukvård. Upplevelsen är att man oftast får den behandling man vill med goda
medicinska resultat. Självklart finns delar som behöver utvecklas och bli bättre. Dessutom
sker en kontinuerlig utveckling vad gäller nya mediciner och nya behandlingsmetoder.

 
En viktig förutsättning är att sjukvården är öppen för alla. Det är inte om och i så fall vilken
försäkring du har eller hur mycket pengar du äger som avgör din behandling. Sjukvården är
generell, ska gälla lika för alla och den som är mest sjuk ska först få sin behandling.
 
Kommer det alltid att vara så här? Finns det hot mot vår modell för sjukvård? Vänsterpartiet
menar att så är det. På Gotland är vi inte så många som bor. Vårt akutsjukhus kostar extra
för att vi är få men ändå behöver samma sjukvård som andra svenskar. Alternativet är att
just vi gotlänningar inte får samma kvalitet på vården som andra. Och så får det ju inte bli.

Vänsterpartiets Jörgen Benzler
Vänsterpartiets Jörgen Benzler


Vi ser också att kostnaderna ökar. På tio år har kostnaden för cancervård ökat med 26 %
samtidigt som dödligheten i dess sjukdomar minskat med 17 %. (källa SKR:s
ekonomirapport 2023-10-17) Gör vi samma beräkning för kroppens cirkulationssjukdomar
(hjärta och lungor) ser vi samma mönster. Mer resurser gör att fler överlever. Men, vad gör
regeringen? För lite, framförallt bidrar man med för lite pengar. Fortsätter det så här kommer
vi inte längre att kunna erbjuda samma sjukvård och missnöjet över det man får på lasarettet
i Visby kommer att öka. Finns det inte pengar kan vi inte betala, så enkelt är det.
 
Ett alternativ kan vara att skaffa sig en sjukvårdsförsäkring och på det viset betala sig till en
bättre sjukvård. Det betyder att vi i praktiken avskaffar vår generella sjukvård lika för alla. Det
blir inte längre den med störst medicinskt behov som får vård först det blir den med den
bästa och dyraste försäkringen. Så här vill inte Vänsterpartiet att det ska bli för oss är det
mycket viktigt att sjukvården förblir lika för alla och att den med mest medicinska behov får
vården först. Och varför ska försäkringsbolag tjäna pengar på vår sjukvård? Det är bättre att
alla pengar går direkt till vård och inte till försäkringsbolagens vinster.
 
Jörgen Benzler

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter