För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gotland

Tidö-gänget ropar krig – vi ropar sjukvård, sjukvård, sjukvård!

Saga Carlgren och Vänsterpartiet Gotland vill stoppa angiverilagen

Detta är en ledare av:
Saga Carlgren, gruppledare

Sjukvården på Gotland är en grundförutsättning för oss som bor här. Att bedriva en god och likvärdig sjukvård på en ö kräver mycket. De senaste åren har stora summor lagts på att bygga upp försvaret på Gotland medan sjukvården lämnas med stora underskott och risk för nedskärningar.

Militären återetableras i hög takt på Gotland efter att ha varit helt borta i några år. Rysslands fruktansvärda anfallskrig i Ukraina har satt säkerhet, försvar och beredskap högst upp på dagordningen i den nationella politiken, ofta med Gotland i fokus. Så hur ser vi i Vänsterpartiet på dessa frågor och hur hänger det ihop med sjukvårdsfrågan?

Jo, om många andra partier nu fokuserar på vapenmakt och militärt försvar så ligger vårt fokus istället mer på att bygga ett starkt samhälle som klarar både vardag, kris och krig. Ibland kallas det totalförsvar. Fler vapen i världen leder inte till en fredligare värld, även om vapen ibland behövs för att försvara sig mot angrepp. Däremot är det i tider av kris och krig extra viktigt att exempelvis sjukvården fungerar, att välfärdens olika delar har kapacitet att upprätthålla sin verksamhet och ibland att snabbt ställa om.

Det är också extra viktigt att infrastrukturen fungerar, att vatten och mat finns. Samma saker som måste fungera i vårt samhälle normalt sett, måste också fungera i olika typer av kriser. Detta är extra sårbart på en ö. Vi behöver lösa mycket själva. I en kris kan vi dessutom vara avskurna från fastlandet. Det får alldeles för lite plats i debatten om kris och krig.

Det är djupt problematiskt att regeringspolitiken just nu går ut på att rusta upp försvaret och ropa högt om risk för krig samtidigt som sjukvården är kraftigt underfinansierad och underbemannad. Om vår sjukvård inte är rustad att klara mindre förändringar, som inte ens klassas som kriser, hur ska vi klara kris och krig? Pandemin blottade hur sårbart det kan vara. Sedan dess verkar inga läxor ha lärts men däremot har ekonomisk oro och en dålig regeringspolitik drivit fram försämringar och stora underskott. Om regeringen vill förbättra beredskapen måste de se till att det finns pengar till en bra sjukvård i hela landet – även på landets största ö.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter