För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gotland

Nej till angiverilagen

Vänsterpartiet Gotland vill stoppa angiverilagen

I våras beslutade en enig regionstyrelse på Gotland att skriva till regeringen med budskapet att
välfärdsyrkena måste undantas från det nya lagförslaget om anmälningsplikt för offentliganställda
som i sitt yrke kommer i kontakt med papperslösa. Nu föreslår vi i Vänsterpartiet, tillsammans med
Centerpartiet och Miljöpartiet, att vi ska skärpa det ställningstagandet.


Vi behöver mer tillit mellan människor och mindre misstänksamhet och övervakning. Det här
förslaget innebär istället att vi tvingar stora delar av befolkningen, anställda i välfärden, att agera
gränspolis. Papperslösa som lever i Sverige idag har få rättigheter och utsattheten är stor. Det är
bland annat i vården och skolan och i kontakten med socialtjänsten som de få rättigheterna finns
idag. En angiverilag, eller ny anmälningsplikt, skulle stänga den dörren.

Saga Carlgren och Vänsterpartiet Gotland vill stoppa angiverilagen
Vänsterpartiets Saga Carlgren vill stoppa angiverilagen som högerregeringen vill införa.


Regeringen pratar om att komma tillrätta med skuggsamhället, men en sådan här lagstiftning skapar
istället ett angiverisamhälle. De få vägar som idag finns till rättigheter och trygghet för personer som
lever som papperslösa i Sverige vill man avskaffa och istället fördjupar man utsattheten. I Sverige
gäller barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen exempelvis och de lagarna ger vissa
rättigheter oavsett vilka papper du har. Även i framtiden måste man få vård om man behöver det,
utan rädsla för att samtidigt riskera sitt liv på grund av utvisning. Även i framtiden ska barn i Sverige
oavsett rättslig status, i enlighet med barnkonventionen, ha rätt till skolgång. En av de stora
framgångsfaktorerna i Sverige har varit tillit. Tillit mellan människor och tillit till myndigheter och
offentliga aktörer. Det bör vi bygga vidare på. En angiverilag omöjliggör en sån utveckling.
Vi föreslår att regionstyrelsen uttalar som sin mening att lag som innebär att människor i sin
yrkesutövning åläggs att informera myndigheter om de kommer i kontakt med papperslösa
inte bör införas.


Samt att regionstyrelsen uttalar som sin bestämda uppfattning att om en lag om ny
informationsplikt som står i strid med internationella konventioner om mänskliga rättigheter,
barnkonventionen eller yrkesetiska regelverk ändå införs, så ska den inte tillämpas i Region
Gotlands verksamheter.
Nu hoppas vi att fler partier ansluter till detta ställningstagande och tydligt markerar –
Gotland anger inte!


Saga Carlgren, regionråd i opposition

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter