För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Halland

Ny mandatperiod, nya tag!

Vi behöll våra platser i valet i september men fortsätter i opposition. De borgerliga partierna sitter kvar vid makten trots att de är i minoritet. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, men också för kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.

Även om vi bara är i början av den nya mandatperioden har vi redan lämnat in en motion om att stärka kompetensförsörjningen. Detta är en av våra största utmaningar.

Behovet av återhämtning har blivit allt för tydligt i samband med pandemin. Vi behöver locka all personal vi kan till regionen och behålla den personal vi har. Arbetstidsförkortningen som redan finns visar på goda resultat. För ett år sedan rullades den ut till nya arbetsgrupper, när nattarbetande undersköterskor, skötare, barnsköterskor och vårdbiträden fick del av den via ett lokalt kollektivavtal. Vi vill att vi ska jobba förebyggande, istället för att vi som nu enbart rullar ut arbetstidsförkortning där vi redan har ett problem och det är svårt att få tag på personal.

En arbetstidsförkortning med bibehållen lön måste kombineras med satsningar på att utbilda mer personal. En förkortad arbetsdag lockar tillbaka tidigare anställda och minskar stress. Många kvinnor jobbar ofrivillig deltid och bekostar ur egen ficka sin arbetstidsförkortning. Med förkortad arbetstid med bibehållen lön kan fler få en heltidstjänst. Det minskar den ekonomiska klyftan mellan män och kvinnor i Halland, som 2019 var Sveriges största.

Nyligen rapporterades att antalet som ansöker om skuldsanering är rekordhögt. Skuldsatta lider av en markant ökad sjuklighet som påverkar både den fysiska och mentala hälsan. Vi föreslår därför att påminnelseavgiften stryks och att förlänga inbetalningstiden tills det ekonomiska läget har förbättrats.

Vi har också lämnat in en motion om att minska priset för den som åker kollektivt. Kollektivtrafik har inget självändamål utan är en samhällsnytta som gör att vi medborgare kan ta del av och bidra till samhället. Det handlar om nyttor och rättigheter som miljö, arbetsmarknad, hälsa, jämlikhet och jämställdhet. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter