För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Halland

Maria Johansson arbetas i vården i Region Halland

Ta vara på våra erfarenheter i sjukvården

Efter mer än två decenniers arbete i vården har Maria Johansson stor erfarenhet. Som många inom vården är hon frustrerad över att medarbetarnas erfarenheter sällan tas tillvara i planeringen.

Hon brinner för den förebyggande hälsovården och har utbildat sig på högskolenivå. 

-Det är ont om jobb inom förebyggande vård och barnen ska försörjas, så jag arbetar som undersköterska som jag också är utbildad till, säger Maria Johansson.

Störst erfarenhet har hon från hjärt-och ögonvård. 

-Hjärtvården har gått framåt främst tack vare tidiga insatser. Idag börjar behandling ofta redan i ambulansen, Halmstad har fått eget labb och det förebyggande arbete har förbättrats. Ju tidigare människor tas om hand, desto större chans till återhämtning.

Nu arbetar Maria Johansson inom ögonvården. Här som på andra håll finns brister i arbetsmiljön som drabbar de anställda och patienter. Ett exempel är de långa väntetiderna.

-Vårdgarantin låter bra på papperet, men den prioriterar nybesök. Därmed får inte eftervård och uppföljningar plats. Väntetiderna blir orimligt långa för återbesök. Patienter blir missnöjda. Det går ut över oss som arbetar närmast de vårdbehövande – begripligt men frustrerande för alla. Att göra en administrativ förändring utan att tillföra nya resurser innebär att problem flyttas någon annanstans i vårdkedjan, säger Maria Johansson.

Sitt engagemang har hon omsatt i politiskt arbete. Efter några år i yrket insåg hon att det inte hjälpte att klaga. Hon hade lagt många förslag till förbättringar men det hände inget, så Maria ställde fem frågor till olika partier och valde sedan Vänsterpartiet.

Erfarenhet från ”golvet är ovärderligt i politiskt arbete, säger Maria Johansson (v)

Hon har arbetat inom kommunal politik, men tycker att arbete i regionen är mer meningsfullt och tar patientnämnden som exempel. Här är erfarenhet från ”golvet” ovärderlig och kan bidra till förbättringar. Maria Johansson, en gång inkryssad i regionfullmäktige, har många tankar om förbättringar i vården.

-Vi behöver en mer jämlik vård. Bara i Halland är det stor skillnad mellan kommunerna. Då hjälper inte mer marknad och privatisering. Vårdgarantins konstruktion motverkar långsiktig vård. Om arbetsmiljön för dem som arbetar närmast patienterna blir bättre, blir det också bättre för patienterna. Teamarbete skulle förbättra för alla. Ledning och politiker måste lyssna på medarbetarna. Det är där kunskapen finns. Konsulter och datorprogram ser inte de viktiga pusselbitarna. De gör yrkesmänniskor.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter