För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Halland

Flicka med plåster

Vården behöver mer än plåster

Plåster på sår är bra, men bättre hade varit om skadan inte uppstått. Vården behöver mer långsiktighet och rätt användning av resurser. För att uppnå det är demokratin ett bra redskap och jämlikhet ett mål att sträva efter.

Vänsterpartiet kräver 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för vårdpersonal. Idag arbetar många kvinnor deltid, de flesta för att de inte orkar mer. Därmed betalar de själva för arbete som borde betalas via skatten. Låg lön och sämre pensioner blir konsekvenser för individen. Försök med arbetstidsförkortning har visat sig förbättra arbetsmiljö och kvalitet. Det gynnar både vårdarbetare och patienter. Administratörer är vana att planera efter deltidsarbetet och obenägna att ändra sig – ingen långsiktighet.

Vänsterpartiet kräver mer utbildning och bättre fortbildning för vårdarbetare. Idag vittnar medarbetare i hemtjänsten om att arbetsgivaren enbart kräver körkort som merit för nyanställning. Då kan förskriven medicin och behandlingar tappas bort, till patientens men. Effekten blir tillsyn, knappast vård.

Vänsterpartiet kräver personalinflytande. De som arbetar med patienter vet vad som fungerar bäst. Åke Andersson skriver i sin krönika om ett planeringsverktyg som inte tar hänsyn till människans behov, enbart till tidsåtgången: stressar sönder medarbetarna och inte gynnar de hjälpbehövande. Maria Johansson pekar i en artikel på att en vårdgaranti utan fler resurser inte löser problem, utan flyttar dem till en annan plats i vårdkedjan.  Att lyssna till personalen hjälper mer. Konsulter och planeringsverktyg hjälper mindre. Detta står inte i motsats till att digital vård i egen regi kan vara ett bra tillskott.  

Valfrihet har blivit ett mantra i vårddebatten. Valfriheten är en chimär utan förankring i verkligheten. För människor på landsbygden är till exempel valfrihet i hemtjänsten obefintlig. Därtill kommer att skattepengar går till vinster som inte investeras i medarbetare, deras arbetsförhållanden och utbildning eller kommer patienter och medborgare till godo. Vänsterpartiet kräver att skattepengar ska gå till vården. Hyrpersonal är dyrpersonal. Bemanningsföretag bedriver inte välgörenhet. Därför kräver Vänsterpartiet förstärkt arbetsrätt och bättre arbetstider i vården och generellt. 

Vänsterpartister framför sjukhuset i Varberg

Covid-pandemin är över officiellt men inte i verkligheten. Den har satt spår i vården och människorna. Postcovid drabbar. Viruset i varianter grasserar fortfarande.  Vänsterpartiets krav på en halländsk coronakommission är därför fortfarande relevant. Vården ska vara en lärande organisation.

Inflation, stigande priser och brist på löneutveckling plågar många lönearbetare. Fria mensskydd i skolorna är en praktisk hjälp. 

Sjukvården arbetar ofta i ”stuprör”. I den skattefinansierade välfärden försvårar det för tid till planering och teamarbete och därmed långsiktighet i vården.

Stress, otrygghet och beroende är några orsaker till ökande psykisk ohälsa. Vänsterpartiet kräver ökade resurser till psykiatrin, men också till förebyggande arbete. Utmaningarna, som det heter på nysvenska, det vill säga problemen, är många inom vården i Halland och Sverige i övrigt. Men problem kan lösas när skattepengar används klokt, när vårdarbetarnas erfarenheter tas till vara och när demokrati och jämlikhet omsätts i verkligheten. Vården behöver mer än plåster.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter