För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jämtland Härjedalen

Bättre kollektivtrafik med vänstern

Text: Hanne Krogfjord, Regionpolitiker

Vänsterpartiet gör skillnad för alla med sjuk- och aktivitetsersättning som åker kollektivt.

Vänsterpartiet har i nästan tio år drivit frågan om att personer med sjuk- och aktivitetsersättning ska ingå i det rabatterade priset. De flesta andra regioner i Sverige har sedan många år inkluderat personer med sjuk- och aktivitetsersättning i sina rabatterade biljetter. Nu har Region Jämtland Härjedalen äntligen valt att följa efter. Det gläder oss mycket.

För Vänsterpartiet är det viktigt att samtliga ekonomiskt utsatta grupper ska ingå i gruppen med förmånstagare. Vi vet att många som lever på sjuk- och aktivitetsersättning har mycket sämre ekonomiska förutsättningar än friska i samma ålder.

Förra året beslöt Region Jämtland Härjedalen att införa nya zonindelningar, biljettutbud och priser på buss i Jämtlands län. Dessa ändringar ska vara genomförda senast 31 januari i år. Dagens biljettsystem baseras på avstånd och i de allra flesta fall kommer alla bussbiljetter att bli billigare med det nya systemet. Målet är att göra kollektivt resande mer attraktivt och därmed öka detta resande. Därför behöver biljettutbudet vara lättförståelig, attraktivt och prisvärt.

Biljettpriset kommer att baseras på hur många zoner resenären passerar och varierar därför vid resande inom en zon, två zoner, tre zoner och hela länet. Förändringen innebär att biljettutbudet minskar och blir samma för stadstrafiken och regiontrafiken. Det underlättar för nya resenärer att välja bussen. En enhetlig rabatt på 35 % införs i hela länet för kategorierna student (med giltig studentlegitimation oavsett ålder), barn och ungdomar under 20 år, personer med aktivitets- och sjukersättning (giltigt intyg från Försäkringskassan) samt pensionärer över 65 år. Med den nya rabatten kommer priset för en enkelbiljett inom en zon att hamna på ungefär 21 kronor, i stället för dagens pris på 34 kronor.

Glädjande är också att stadstrafiken i Östersund kommer att köras med elbussar. Större delen av bussflottan körs redan i dag på förnybara bränslen.

Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen och Vänsterpartiets representanter i kollektivtrafiknämnden kommer att fortsätta att vara en drivande kraft för att hitta bra lösningar och öka tillgängligheten och säkerheten i länets kollektivtrafik.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter