För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jämtland Härjedalen

Beslut om nationellt finansierad arbetstidsförkortning behövs

Detta är en ledare av:
Elin Hoffner, Regionråd

Det är ett faktum att många kvinnor bekostar sin egen arbetstidsförkortning. När de tillfrågas om varför, brukar svaret vara att de inte orkar arbeta heltid.

Vi vet att många av dessa kvinnor arbetar inom offentlig sektor såsom skola, vård och omsorg. Arbetsmiljön beskrivs ofta som stressig, med långa arbetspass och hög arbetsbelastning. För att få ihop livspusslet och för att säkerställa nödvändig vila och återhämtning, tar de beslutet om arbetstidsförkortning.

Från regionens sida ser vi att det är många kvinnor som inte orkar arbeta fram till pensionen. Kroppen säger ifrån eller så har de bränt ut sig, ibland i en kombination. Samtidigt vet vi att de är lojala medarbetare som älskar sitt arbete, eller åtminstone gjorde det innan orken tog slut.

Sjukvårdens största utmaning handlar om bemanningen. För att klara framtidens rekrytering av personal, behöver vårdyrket bli attraktivt.

Arbetsmiljön måste vara bra och det måste finnas utrymme för återhämtning. Villkoren måste vara så goda att vårdens anställda vill, kan och orkar arbeta fram till pensionen och det utan att de själva ska behöva bekosta sin arbetstidsförkortning.

Lönen är absolut viktig för möjligheten att kunna bemanna, men minst lika viktigt är att ha goda arbetsvillkor. Återhämtning, att kunna påverka schemaläggning och möjlighet att kunna utvecklas i sin yrkesroll över tid, är viktiga faktorer. Medarbetardriven verksamhetsutveckling där kunskapen tas till vara kommer att vara avgörande för framtiden.

För att klara framtidens bemanningsproblem i offentlig sektor, behöver det tas beslut om nationellt finansierad arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Bättre villkor i vården kommer att innebära att bemanningsnormer och arbetstidsmodeller måste ses över. Det räcker inte med de punktinsatser regionerna själva klarar att införa. Det krävs ett nationellt ansvar för att alla regioner ska ha samma förutsättningar.

Det måste finnas tillräckligt många anställda för att inte personal ska behöva tvingas till extra pass och för att alla ska få ut sin semester och ledighet. Det är inte rimligt att vårdens anställda ska behöva ta ansvar för den dåliga arbetsmiljön genom att själva bekosta sin arbetstidsförkortning för att orka.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter