För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jämtland Härjedalen

Det krävs ett nationellt ansvar och det nu

Regeringen väljer att svälta landets kommuner och regioner. Alla landets regioner går minus i år, om man bortser från egna intäkter. Självklart får det stora konsekvenser för sjukvården.

Vi har haft flera svåra år av pandemi. År som tydligt visat att en stark offentlig sektor med en robust sjukvård är nödvändig för att klara kriser. Trots detta väljer regeringen, med stöd av SD, att kraftigt minska resurserna till landets regioner. Man hänvisar till höstens budget, men än har vi inte sett röken av några löften om tillskott till skola, vård och omsorg. För Region Jämtland Härjedalen är borttagna statsbidrag en stor del av det väntade underskottet för året.

Medan regionerna tvingas vänta på något sorts besked, så tär underskotten på verksamheterna. Flera regioner planerar stora neddragningar för att klara sin verksamhet. Det är precis tvärt emot vad som behövs göras. Vi behöver beta av köer, rekrytera personal och stärka sjukvården för framtiden.

Som politiskt parti i majoritet i Region Jämtland Härjedalen, sätter det Vänsterpartiet i en oerhört svår situation. Klart är dock att vi har en hälso- och sjukvårdslag och den tänker vi följa. Oavsett vilka trångmål vår regering sätter oss i, så är vi inte beredda att prioritera bort lagen för regeringens ekonomiska mål. Vi kan inte stå och se på när vår välfärd med offentlig sektor monteras ner och klyftorna i samhället bara ökar.

Det är inte konstigt att länets medborgare är arga och tappar tron på politiken när man i glesbygdskommunerna betalar bland de högsta skatterna i landet men har den sämsta samhällsservicen. Så får det inte vara!

Region Jämtland Härjedalen har en liten befolkning med hög andel äldre och som bor på en stor yta. Tittar man på vår regions befolkningsunderlag så räcker det egentligen inte ens till ett sjukhus, men avstånden gör att allt annat är otänkbart. Vi har en hälso- och sjukvårdslag som säger att hela landets befolkning ska ha rätt till en god och jämlik vård. Ska lagen vara möjlig att följa för landets regioner så krävs ett nationellt ansvar och det är nu.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter