För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jämtland Härjedalen

Hårda tider kräver en modig majoritet

När resultatet stod klart efter valet 2022 var det många som blev förvånade. Ska Vänsterpartiet och Kristdemokraterna samarbeta? Hur ska det gå och varför har man valt att ingå ett sådant samarbete? Vore det inte säkrare för Vänsterpartiet att fortsätta vara i opposition?

Det är inte så konstigt att reaktionerna kom. Vi står långt ifrån varandra ideologiskt, särskilt på riksplan. I regionpolitiken har det dock visat sig att vi tänker väldigt lika. Det är en samsyn över vad som behövs göras de kommande fyra åren som förenar Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

Den förra majoriteten fattade många dåliga beslut som skadade verksamheten och som gör det svårt att bemanna. Särskilt illa har det varit på länssjukhuset i Östersund. Under flera års tid har vi med oro följt en massiv personalflykt samtidigt som kvarvarande personal gång på gång påpekat att patientsäkerheten varit hotad och att arbetsmiljön är oacceptabel. I takt med att personalen lämnade stängdes vårdplatser. Vården blev allt mer otillgänglig. Vi kunde inte låta det pågå i fyra år till.

Länets befolkning förtjänar en god och nära sjukvård. Ett måste för att det ska bli verklighet är att personalen trivs och vill arbeta i Region Jämtland Härjedalen.

Det kommer bli fyra tuffa år för alla Sveriges regioner, med en regering som inte skjuter till tillräckligt mycket pengar. I år minskar statsbidragen till vår region med cirka 200 miljoner. Det kommer att vara omöjligt att göra allt vi vill och allt som skulle behöva göras. Regionens personal är dock för viktig för att vi skulle välja den säkra vägen att fortsätta som oppositionsparti utan ansvar för det som sker. Genom att istället ingå i majoriteten är vi med och styr, påverkar och har inflytande.

Alla kommer inte vara nöjda, det ingår i politikens natur. Vi har heller aldrig, och kommer aldrig, lova allt till alla. Däremot kommer vi göra precis allt som står i vår makt för att stoppa personalflykten från sjukhuset genom förbättrade arbetsvillkor. Vi vill att alla länets medborgare får tillgång till en god och nära vård. Då behöver vi ha personal som mår bra och vill stanna i regionen.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter