För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jämtland Härjedalen

Härjedalens vårdutbildning: många nyheter

Lärcentrum i Härjedalen är ett lokalt utbildningsnav. Det erbjuder eleverna stora möjligheter till personlig utveckling, med betoning på ett individuellt utbildningsformat.

Det är också en skola som har stor betydelse för de lokala möjligheterna till utbildning och fortbildning. Att studera där ger ändamålsenliga kunskaper som är till nytta i yrkeslivet – fyra av fem som studerar på Lärcentrum får jobb efter avslutad utbildning.

Vård- och omsorgsprogrammet är en av de utbildningar som skolan erbjuder. Vi som ansvarar för utbildningen är jag, tre lärarkollegor och en SYO-konsulent.  Vårt arbete präglas av en helhetssyn där vi gemensamt och målinriktat utvecklar utbildningen. Vi strävar mot en stark känsla av delaktighet hos eleverna, ett gott klimat på skolan samt en hög utbildningskvalitet.

En utvärdering med självskattning och intervju ligger till grund för varje individuellt utformad studieplan. Studie- och yrkesvägledaren har en mycket viktig roll i detta arbete. Vidare är den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) en utmärkt möjlighet att omsätta teori i praktik. Den ger också försmak för hur det framtida yrkeslivet kan komma att se ut. Användandet av så kallade metodrum är ytterligare ett sätt att öva på praktiska moment i en trygg miljö. I förlängningen skapar vi duktig vård- och omsorgspersonal där vårdtagaren/patienten kan känna sig trygg.

Vår verksamhet utvecklas just nu i en snabb takt. Från och med vårterminen 2024 erbjuder vi kurser helt på distans. Nytt för i år är möjligheten att validera bort kurser, helt eller delvis. Denna möjlighet uppskattas av eleverna, då majoriteten av dem har tidigare erfarenhet av vård och omsorg. Vi blir också allt fler på utbildningen – cirka 34 elever under höstterminen mot 22 som tog examen i våras. I framtiden vill vi se ett utvecklat samarbete med Östersunds sjukhus för att förbättra möjligheterna till praktik och öka utbildningens attraktionskraft ännu mer.

Vård och omsorg är en sektor som kommer att kräva allt fler resurser i framtiden i form av pengar och personal. Bland annat på grund av den åldrande befolkningen, måste vi fortsätta utveckla vården och se till att tillräckligt med resurser finns.

Jeannette Ek

Vårdlärare

Gruppledare, Vänsterpartiet Härjedalen samt Regionpolitiker

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter