För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jämtland Härjedalen

Kommun och region i gemensam nämnd i Frostviken

När regioner och kommuner delar ansvar för medborgarna, kan det uppstå gränsdragningsproblem. I Frostviken i Jämtland blev lösningen år 2005 en gemensam nämnd, där kommunen och regionen slog ihop sina verksamheter.

Närvård Frostviken är en verksamhet som omfattar en hälsocentral (ofta kallad vårdcentral i andra delar av Sverige), en ambulans, ett särskilt boende, ett gemensamhetsboende, hemtjänst, hemsjukvård och fotvård. Det är en blandning av kommunala och regionala uppdrag.

– Den största effektiviseringen med en gemensam organisation är att de anställda inte hamnar i diskussioner om medborgaren ska behandlas av kommunens eller regionens personal. Närvård Frostviken har det totala ansvaret och vårdtagarens bästa är alltid i fokus. Dessutom ger gemensam drift av vården och omsorgen i Frostviken bättre kännedom om de boendes och patienternas behov, säger David Adervall (S), ordförande i Närvård Frostviken.

David Adervall (S) är ordförande Närvård Frostviken

Frostviken ligger i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Distriktet Frostviken är till ytan lika stort som Nederländerna, men det finns avgörande skillnader. I Nederländerna bor 17,5 miljoner människor, medan Frostviken har 770 invånare. Närmaste sjukhus i regionen finns i Östersund, 233 kilometer bort. Samtidigt är Frostviken en attraktiv plats att bosätta sig på, särskilt för de som uppskattar storslagen fjällmiljö, jakt, friluftsliv och snöskoteråkning. Det saknas dock inte utmaningar. Närvård Frostviken bemannas av cirka 50 personer. De yrkeskategorier som finns i Närvård Frostviken är följande: undersköterska, läkare, distriktssköterska, fotvårdare, administratör, sjuksköterska samt fysioterapeut.

– Närheten till Norge gör att många här i Gäddede jobbar i grannlandet, säger Emma Person, biträdande verksamhetschef på Närvård Frostviken.

Hon fortsätter:
 – Jag återkommer själv från åtta års arbete i Norge. Att rekrytera medarbetare i Frostviken blir förstås svårare när det finns en norsk hälsocentral och boenden samt ett betydligt högre löneläge endast 30 kilometer bort.

Ambulansen i Frostviken bemannas dygnet runt av två personer. Arbetslaget består i nuläget av totalt åtta personer. Endast fyra av dem bor i närheten av ambulansstationen i Gäddede. Övriga pendlar in och har mellan 11 och 24 mil till jobbet. Att arbeta hela dygn fungerar inte med de nya reglerna om dygnsvila. Närvård Frostviken har därför sökt dispens.

– De fyra långpendlarna på ambulansen har aviserat att de kommer sluta om Närvård Frostviken inte får dispens från reglerna, säger verksamhetschef Lars Kvemo.
 – Det lönar sig inte att pendla så långt och så ofta för att jobba här i Frostviken med 12-timmars pass. Vi har i genomsnitt en utryckning per dygn så det finns tid för återhämtning, fortsätter han.

Fördelarna som Närvård Frostviken har, gör att modellen kan vara attraktiv för andra platser:

– I den gemensamma nämnden Närvård Frostviken har vi en helhetsbild gällande våra patienter och boendes behov, eftersom vi bara har en organisation som sköter både kommunala och regionala uppdrag. Närvård Frostviken innebär att det är en förflyttning av vården närmare patienten. Dessutom är det kostnadseffektivt att ha en gemensam organisation, avslutar David Adervall. 

Anne Svensson

Regionpolitiker

Vänsterpartiet

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter