För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jönköping

Allmänpsykiatriska vårdavdelningar räddar liv och ska utvecklas!

Text: Bengt-Ove Eriksson, regionpolitiker (V) och anhörig

När avdelning G,  länets enda psykiatriska vårdavdelning med inriktning på psykossjukdom,  lades ner för några år sedan,  var vi många som häpnade över verksamhetsledningens nonchalanta hantering av beslutsunderlag och närmast föraktfulla bemötande av berörd personal och intresseorganisationer. Och hur den politiska ledningen inte förmådde samla sig till en egen ståndpunkt, utan ständigt hänvisade till tjänstepersonsansvaret och att politiken inte skulle lägga sig i.

Ytterst var nedläggningen en besparingsåtgärd,  men detta faktum hamnade helt i bakgrunden i den debatt som fördes. I stället beskrevs nedläggningen som framåtsyftande och ett sätt att förflytta resurser till öppenvård och mobila team/vårdjourer. Ingen tid gavs för pilotprojekt och testande av nya arbetssätt. Avdelningen stängdes brådstörtat och en del av personalen upplevde att detta var med beräkning, för att arbetsgivaren ville bli av med dem så snabbt som möjligt.


Nu verkar mönstret upprepas, även om omständigheterna är annorlunda. Med väldigt kort varsel ska allmänpsykiatrisk avdelning F bli en del av rättspsykiatrin. Återigen målas en antagonistisk bild upp där öppenvården utmålas som framtiden och slutenvården som ett marginellt komplement för vissa patienter och situationer. Man hänvisar till forskning, utan närmare preciseringar. Samtidigt pågår utvecklingsarbete i andra delar av landet, där stor kraft läggs på kompetenshöjning inom slutenvården och att höja dess egenvärde.


Det får vara slut på de förenklade resonemangen nu från ansvariga chefer och politiker. Till en början måste en uppföljning och utvärdering ske av de befintliga mobila teamen/vårdjourerna i vårt län. Tillsammans med berörda kommuner och brukarorganisationer. Det är anmärkningsvärt att detta ännu inte skett. Frågor som behöver ställas är t.ex.: Hur ser kompetensen ut i teamen, kriterier för att bli aktuell för mobila team, arbetssätt och metod, måluppfyllelse m.m. Och hur har livskvaliteten påverkats för de patienter som inte längre har kvar ”sin” avdelning, där de tidigare kunnat få kraft för att vända på en destruktiv utveckling, i vissa fall hela sitt liv?


Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter