För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kalmar

Vänsterpartiets regionråd Lena Granath

Ännu en kris kräver bra politik

Coronakrisen var svår för oss alla, men inga hade det så tufft som medarbetarna i vården. På äldreboenden, sjukhusen, hälsocentralerna slog det låga antalet anställda kombinerat med det ökade trycket hårt. 

Vårdpersonalen blev under pandemin tvungna att bära bördan som rimligt borde ligga på politiker. Redan innan krisen borde ha kommit med politiska förslag för att stärka välfärden och landet.

Decennier av nedprioriteringar i vården, avvecklande av beredskapslager, marknadslösningar, privatiseringar och skenande hyrbemanning gjorde situationen ohållbar. Den enda trösten var att det rådde en stark folklig opinion för statligt agerande som gjorde att den föregående regeringen gav kommuner och regioner ekonomiskt stöd för att täcka de luckor som staten själv tvingat på dem och vanligt folk. Karensdagen slopades, A-kassan höjdes, och statsbidragen ökade, allt detta vänsterpolitik infört efter Vänsterpartiets påtryckningar. Det gör att många kommuner och regioner, inklusive Region Kalmar län, står något mer rustade för den storm som nu blåser upp.

Som ett parti grundat av fredsrörelsen och på jämlika ideal är orsakerna till nu inledda krisen tydliga. Putins krig i Ukraina, en kapitalistiskt drivet beroende av naturgas och kol och spekulationer på el och livsmedel. Allt detta har gjort det dyrare med mat, drivmedel, el, men också allt som kräver detta, så som tillverkade varor, sjukvård och kollektivtrafik. Om regeringens taktik för att ta oss ur denna kris är att vanliga människor ska äta mindre, frysa mer och nöja sig med lägre löner, medan de som redan tjänar mest ska ha skattesänkningar och rätt till vinstuttag så kommer de inte lyckas ta oss ur någon kris!

Vänsterpartiet är de som har lösningarna. Det är Vänsterpartiet som vill att regeringen tillsammans med matkedjorna inför ett temporärt matpristak. Det är Vänsterpartiet som vill införa Sverigepriser på el så att vi får normala prisnivåer på elen. Halvera priset på kollektivtrafik i hela landet, höj försörjningsstöden och inför ett högkostnadsskydd för tandvård. Det är Vänsterpartiet som kommer med förslag och de är inriktade på att lösa folks problem.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter