För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kalmar

De privata vårdcentralernas vinster är regionernas kostnader

Idag tvingas regioner att fritt låta privata hälsocentraler öppna upp med ökade klyftor som resultat. Det vill Vänsterpartiet sätta stopp för säger Lena Granath, regionråd Vänsterpartiet Kalmar län.

2009 infördes hälsoval inom vården i Sverige, vilket lett till att privata hälsocentraler öppnat på många platser. Men resultatet är att de koncentreras till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer. Samtidigt har områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls samma tillgång till vårdcentraler. 

-Vi har flera privata hälsocentraler med filialer i länet, många av dem har fått miljonbidrag för att vara öppna utan patientunderlag, vilket gör vinsterna större. 

-Vi stramar åt reglerna, men skattemedel lämnar ändå vården i form av vinster, säger Granath.

-Behovet av hälsocentraler ska bygga på en rättvis tillgång till vård för alla invånare i regionerna, inte på lönsamhet. Systemet idag tvingar regioner att med skattemedel finansiera de privata hälsocentralerna utifrån platser som bolagen fritt väljer att etablera sig på.

Vänsterpartiets regionråd Lena Granath

Särskilt oroande är att privata hälsocentraler i sin bolagsform måste prioritera kortsiktig vinst framför långsiktig hälsa för medborgarna. Det innebär att samhällsnyttiga funktioner slås sönder och den fria marknaden ersätter möjligheten att styra efter människors behov av vård. När privata vårdcentraler etablerar sig i välmående områden med friskare patienter – då är det inte behoven som styr, utan ojämlikheten tillåts växa.

-Det är bara genom demokratiskt styrd vård vi kan skapa en jämlik vård och vi kan garantera att offentliga vårdcentraler fungerar som nav för exempelvis den medicinska forskningen och utvecklingen, vilket leder till behandlingar och metoder som gynnar alla. Istället står vi i en situation som underminerar principen om vård efter behov för människor.

-Vi behöver inte extra vård där det inte behövs. Vi behöver att den är tillförlitlig i hela länet, avslutar Lena Granath.

Genom att återföra hälsocentralerna till offentlig kontroll kan vi återgå till en långsiktig, hållbar hälso- och sjukvård och se till att inga skattepengar blir till bolagsvinster. Detta är avgörande för att skapa en stabil och jämlik sjukvård för framtiden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter