För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kalmar

Regeringen struntar i våra tågbanor!

Trafikverket har på uppmaning av högerregeringen valt att spara på kollektivtrafiken för de som bor i Kalmar län. Underhållet på Tjust- och Stångådalsbanan är lågt prioriterade och möjligheten för länsborna att resa med tåg, planeras bli minimal när byten vidare mot Jönköping och Stockholm i Linköping ska försvåras. Vänsterpartiet försöker hitta lösningar och driver på i frågan.

Efter att regeringen valde att ge Trafikverket sparkrav står det klart att Trafikverket går vidare med sina planer om en ny, dåligt placerad station i södra Linköping som kommer försvåra för invånarna i Kalmar län. Vänsterpartiet har en pågående dialog med riksdagens trafikutskott och berörda parter i Östergötland för att hitta en lösning.

Det viktigaste för Vänsterpartiet är att existerande förbindelser upprätthålls, att alla fortsatt ska kunna ta sig till jobbet och skolan med kollektiva medel. ”Det kan låta fattigt, men det är en start. Vi arbetar i motvind, med tuffa ekonomiska förutsättningar och en regering som tycks vilja få oss att försämra för passagerarna.” säger Gylfi Saemundsson, vänsterpartist i kollektivtrafiknämnden. ”Som vänsterpartist har jag såklart större ambitioner. Jag vill utöka trafiken på länets järnvägar, införa fri kollektivtrafik för pensionärer och bygga ut trafiken på landsbygden”.

Under lång tid har de som reser med tåg i Kalmar län levt med en sämre standard än många andra län. Detta är delvis på grund av länets dåliga anslutning till stambanorna som går mellan landets största städer, dels för att underhållet och upprustningen av banorna inte genomförts efter behov. Värst har det varit för de som bor i Västerviks kommun och längs Tjustbanan. Dåligt underhåll har skapat förseningar och inställda turer för resenärerna.

I samtal med Trafikverket har det framkommit att regeringens budget och uppdrag till myndigheten till stor del är att skylla. I underhållningsplanen, där sträckor av Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping och Tjustbanan mellan Västervik och Linköping finns med, så får dessa sträckor stå tillbaka med hänvisningar till kostnader som inte tar med förlorad arbetstid för sena resenärer, ersättningstrafik eller reparationer av skadade tåg.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter