För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kronoberg

Fler nyheter

Vi 4

Hur skulle din situation påverkas om du arbetade 30 timmar per vecka?

Sid_2_Fråga_4_Agneta_Lenander_Foto Emmalisa Pauly

Agneta

Lenander

Fler skulle jobba i vården

Sid_2_fråga_4_Lina_Myritz

Lina

Myritz

Jag skulle få fler kollegor

Sid_2_fråga_4_Mia_Chirstensson_Foto Emmalisa Pauly

Mia

Christensson

Då hade jag orkat jobba heltid

S2_fråga_4_Gunilla Pellinen

Gunilla

Pellinen

Det skulle bli mindre stress