För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kronoberg

5 regionkrav för ett mer jämställt Kronoberg

Text: Robert Armblad (V), politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Region Kronoberg

Kampen för ett jämställt samhälle har pågått länge och fortsätter än idag. Vi i Vänsterpartiet använder våra platser i Region Kronoberg för att få bort alla omotiverade skillnader i livsvillkor och hälsa mellan kvinnor och män. För oss är målet jämställdhet och vi kommer göra allt vi kan för att nå dit.

Vad gör en region? I grunden kan man säga att regionens uppdrag är att säkra ett gott liv åt alla som bor i Kronoberg utifrån de verksamheter som regionen har kontroll över. Det gäller sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, utbildning, regionala klimatfrågor mm. Med ett så viktigt uppdrag så kommer också ett stort ansvar och stora möjligheter att göra vårt samhälle mer jämställt.

Varje människa i Sverige har rätt till god vård. Vården som erbjuds ska vara av samma höga kvalitet oavsett om det är en man eller kvinna som söker vården. Undersökningar visar dock att män och kvinnor behandlas olika inom vården utan några medicinska skäl. Det innebär att kvinnor får sämre mediciner, kortare sjukskrivningar och längre väntetider till operationer. Detta är något som vi behöver förändra.

Likadant ser vi att det finns vårdbrister som särskilt drabbar kvinnor. Det gäller bland tillgången till kuratorer via Ungdomsmottagningen. Bristen på kuratorer skapar långa vårdköer för framförallt unga kvinnor som behöver stöd och hjälp gällande psykisk ohälsa. Där tycker vi i Vänsterpartiet att regionen behöver anställa fler kuratorer så att unga kvinnor kan få stöd i tid.

Robert Armblad (v)

En annan viktig del av regionens verksamhet är kollektivtrafiken och den används till största delen av kvinnor. Så varje gång kollektivtrafiken försämras eller fördyras så är det framförallt en försämring för kvinnor. Gällande kollektivtrafiken så har vi i Vänsterpartiet långtgående förslag på flera nivåer. I regionen så har vi ställt oss bakom förslag om lägre priser för seniorer, vi har föreslagit månadskort för 300kr och på nationell nivå så har vi föreslagit halvering av priserna över hela landet och en Sverigebiljett som gör klimatsmarta resor till det billigaste alternativet att resa. Varje förslag har högerpartierna röstat nej till, men vi i Vänsterpartiet fortsätter kämpa för billigare och utbyggd kollektivtrafik.

Av regionens 6500 anställda så är hela 77% kvinnor. Detta innebär att regionen har stora möjligheter att göra livspusslet och plånböckerna mer jämställda för Kronobergs kvinnor. Det handlar självklart om höjda löner för att  stärka kvinnors ekonomiska självständighet och minska löneglappet mellan män och kvinnor, men det handlar också om tid. Tid att orka både jobb, familj och sina fritidsintressen. I vårt samhälle så får kvinnor ofta jobba dubbelt. Först på sitt lönejobb men ofta också hemma genom huvudansvar för barn, hem och familj. Det är en av anledningarna till varför vi i Vänsterpartiet driver på för en arbetstidsförkortning här i Region Kronoberg, för vi vet från tidigare försök att sex timmars arbetsdag hade ökat kvinnors återhämtning och välmående.

Sammantaget så finns det mycket som vi regionpolitiker kan göra för att göra Kronoberg mer jämställt – och vi i Vänsterpartiet kommer göra allt vi kan för att nå dit.

Krav:

  • Jämställd vård
  • Billigare kollektivtrafik
  • Fler kuratorer
  • Förkortad arbetstid
  • Högre löner i kvinnodominerade yrken

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter