För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kronoberg

Bättre vård och arbetsvillkor med vänsterpolitik

Bättre vård och arbetsvillkor med vänsterpolitik

Text: Robert Armblad, Vänsterpartiet i Region Kronoberg.

Om de som jobbar i vården mår bra, så gör de ett ännu bättre jobb och då mår också de som behöver vård bättre. Självklart kan vi tycka, men hur når vi dit? Vänsterpartiet i Kronoberg har fem konkreta krav som gynnar såväl de som behöver vård, som de som utför vården.

Det första vänsterkravet för att förbättra vården och arbetsmiljön är att lönerna måste upp. Med högre löner så blir det lättare för regionen att både nyrekrytera men också att behålla sin personal. För oss är det också en självklar rättvisefråga att återinföra det tidigare OB-tillägget för alla regionens medarbetare, varje medarbetares obekväma tid är värdefull och ska värderas lika högt.

-Vänstern tycker inte att regionen ska vara snål mot anställda som utför de viktigaste jobben i samhället. Regionen har råd med höjda löner och höjt OB för dem som utför vården. Idag försvinner pengar till vinster i privata vårdföretag och bemanningsföretag. Om dessa pengar går till vården istället så blir det mer utrymme för fasta anställningar, högre lön och bättre arbetsmiljö och därmed bättre vård, säger Kerstin Wiréhn, gruppledare i regionen.

Det andra vänsterkravet är att vårdpersonalen ska få större inflytande över sitt arbete och att detaljstyrningen måste bort. Personalen vet själva bäst hur dagen, verksamheten och scheman ska planeras och hur mycket tid varje patient behöver.

Det tredje och fjärde kraven handlar om rätten till vila och att alla ska orka med sitt arbete. Det larmas om en allt för hög arbetsbelastning i många av regionens verksamheter och då krävs det krafttag. Vi i Vänsterpartiet tar detta på allvar och är i dagsläget de enda som budgeterar på nationell nivå för att öka antalet medarbetare i välfärden och vården. Med fler ordinarie arbetskamrater så blir arbetsbördan lägre och det blir lättare att fylla vikariebehoven med erfaren personal som kan verksamheten.

Robert Armblad Vänsterpartiet
Vänsterpartiets Roberts Armblad

Utöver att det är hög tid för fler anställda i välfärden och så är det också hög tid att börja sänka den ordinarie arbetstiden. I Östergötland genomfördes nyligen ett försök med sänkt arbetstid för vårdpersonalen och personalen upplevde att de fick en bättre balans mellan fritid och arbete. Det resulterade även i att personalen orkade mer under sin arbetsdag, minskade sin sjukfrånvaro och att behovet av hyrpersonal minskade drastiskt. Vilket också ledde till att det knappt var någon personalomsättning, för goda arbetsvillkor leder till att man vill jobba kvar. Så för oss, och fackförbund såsom Kommunal, är sänkt arbetstid ett självklart krav med tanke på alla positiva effekter för såväl vårdarbetare som patienter.

Det sista kravet handlar om vårdpersonalens rätt att följa sin yrkesetik och grundprinciperna om varje människas rätt till vård och omsorg. Vi i vänstern står upp för yrkesetiken och rätten till vård, tillsammans med fackförbunden, när högern försöker driva igenom angiverilagar som skulle leda till försämrad arbetsmiljö för vårdarbetarna och en rädsla inom vissa grupper gällande kontakter med vården. Ingen ska behöva vara rädd för att söka vård, ingen inom vården ska behöva vara gränsvakt.

5 Vänsterkrav

  1. Höjda löner i vården
  2. Ökat inflytande för den som arbetar
  3. Fler anställda i vården
  4. Förkortad arbetstid för bättre vård
  5. Ingen angiverilag i vården

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter