För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kronoberg

Kollektivtrafik för miljö och rättvisa!

Text: Helena Lagstrand (V), ledamot Trafiknämnden Region Kronoberg

Intresset av att bo på landsbygden ökar. Fler svenskar vill också leva miljömedvetet och minska klimatförstörande utsläpp. För att vi ska ha en levande landsbygd behövs tillgång till service och bra kommunikationer.

Vänsterpartiet vill att kollektivtrafiken ska byggas ut även utanför städerna, det behövs fler bussar och tåg som kommer fram på utsatt tid. De borgerliga partierna och SD har dock beslutat att chockhöja biljettpriserna i Kronoberg med 12%! Vänsterpartiet vill istället fylla bussar och tåg. Då behöver vi billigare biljetter och pensionärsrabatter. Alla ska ha råd och möjlighet att resa kollektivt till jobb och fritidsaktiviteter.

Vänsterpartiet vill på riksnivå införa en gemensam Sverigebiljett för all regional kollektivtrafik. För 450 kr i månaden ska man kunna resa över hela landet, på samma biljett. Inspirationen kommer från Tyskland, där det införts med stor framgång. En Sverigebiljett skulle kunna bidra stort till minskningen av utsläpp från biltrafik och vara en del i att nå klimatmålen.

Vänsterpartiets Helena Lagstrand

Kollektivt resande är framtiden! Trycket på boende i större orter skulle minska om vi gynnar boende på landsbygden. I tätorterna kunde bilfria zoner göra torg tillgängliga för konst, kultur och torghandel istället för bilparkeringar.

Vi vill göra det enkelt, billigt och bekvämt att resa med kollektivtrafik inom sin kommun, till annan kommun och till annat län i hela Sverige.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter