För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kronoberg

Räddningspaket för vården skulle ge Kronoberg 155 miljoner extra!

Kritiken mot högerregeringen var hård när Vänsterpartiet presenterade sitt förslag till vårbudget under tisdagen. Trots att sjukvården saknar miljarder så väljer regeringen att inte göra någonting. Vänsterpartiet föreslår därför ett räddningspaket för sjukvården.

– Hjärtsjuka patienter vårdas i korridorerna. Sjukhus delar ut grytlock som ska användas som larm, till patienter. I det läget gör regeringen ingenting. Kristersson och Åkesson borde skämmas, sa Nooshi Dadgostar när partiets budget presenterades i riksdagen.

Vänsterpartiets förslag innebär ett tillskott på 8 miljarder till regionerna. För Region Kronoberg innebär det 155 miljoner extra redan i år. Det är något som Vänsterpartiets gruppledare Kerstin Wirén menar skulle gjort en enormt stor skillnad. 

– Vi har en sjukvård som är hårt ansträngd och vi måste få till mer statliga medel. Det är tydligt att SD och regeringen prioriterar skattesänkningar före välfärden och det betalar sjuka och vårdanställda priset för, säger Vänsterpartiets gruppledare Kerstin Wiréhn.

Vänsterpartiets gruppledare Kerstin Wiréhn.

Ali Esbati, som är Vänsterpartiets ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, medverkade också när vänsterns vårdbudget presenterades. Han menar att det är viktigt att regeringen redan innan sommaren måste ge besked om vad som kommer gälla för sjukvården nästa år.

– I de flesta regionerna görs budgeten för 2024 redan nu och om regeringen inte ger klara besked om ytterligare resurser till sjukvården riskerar vi att se omfattande nedskärningar i sjukvården nästa år, sa Ali.

Det är inte bara ökade generella statsbidrag som Vänsterpartiet föreslår i budgeten. Man vill även låta regionerna få använda alla riktade statsbidrag som generella samtidigt som statsbidragen måste indexeras så att de följer kostnadsutvecklingen.

– Det kan verka som byråkratiska förslag men detta är förändringar som skulle göra sjukvården mer effektiv och att vi skulle slippa massor av onödig administration som riktade statsbidrag medför, fortsätter Ali.

Indexeringen av statsbidragen är helt nödvändig enligt Ali. När bidragen inte följer kostnadsutvecklingen så krymper resurserna till sjukvården. Hade statsbidragen indexerats så hade statsbidragen varit 25 miljarder högre. 

– Hade sjukvården haft de resurserna idag hade situationen sett helt annorlunda ut. Då hade vi kunnat prata om satsningar på personal och kvalitet istället för att diskussionen handlar om nedskärningar och kris, säger Ali.

Nooshi Dadgostar och Ali Esbati i riksdagen.

För Region Kronoberg skulle Vänsterpartiets budgetförslag förändra förutsättningarna för sjukvården i grunden, menar Kerstin. Med stärkta statsbidrag och minskad detaljstyrning skulle det kunna satsas ordentligt på fler anställda och bättre arbetsvillkor.

– Vi behöver en politik som utgår från medborgarnas behov. Vi behöver mer resurser och vi ska kunna ha en fungerande sjukvård. Därför är jag glad att Vänsterpartiet driver på för detta på alla nivåer, avslutar Kerstin.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter