För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Vänsterpartiet föreslår 20 miljarder till välfärden

20 miljarder mer till välfärden med Vänsterpartiets budget


Regeringen och Sverigedemokraternas budget driver Sverige mot en välfärdskollaps. Men det
går att stoppa nedskärningarna i vården. Allt som krävs är politisk vilja och en klok ekonomisk
politik. Det skriver Vänsterpartiets regionråd Linda Jonsson och Glenn Berggård.


Under decennier har välfärden skurits ned bit för bit, för att bekosta skattesänkningar och subventioner
till de rikaste. Regeringens senaste budget är inget undantag, tvärtom. I den fattas enligt Sveriges
Kommuner och Regioners beräkningar hela 18 miljarder kronor för att bibehålla nuvarande nivå i
välfärden. Detta riskerar att få stora konsekvenser, även här i Norrbotten där vi just nu är inne i en stor
samhällsutveckling och måste bygga ut välfärden med fler anställda inom vården för att möta den
kommande inflyttningen. Med regeringens budget kommer det att bli problematiskt att klara denna
tuffa utmaning. Vi behöver verkligen de miljoner som nu regeringen skär ner med.
Det är alltså inte bara välfärden som får ta smällen med regeringens och Sverigedemokraternas politik.
De lämpar också över den ekonomiska risken på kommuner och regioner, och kostnaderna på vanligt
folk. Det kan vem som helst förstå att detta inte är en klok ekonomisk politik.

Linda Jonsson och Glenn Berggård från Norrbotten vill ha mer resurser till välfärden
Vänsterpartiets regionråd Linda Jonsson och Glenn Berggård vill se mer resurser till sjukvården.


För Vänsterpartiet är vår gemensamma välfärd vår gemensamma rikedom. Den rikedomen bygger
upp genom att satsa de resurser som krävs på sjukvården, skolan och omsorgen. För att fixa det så har
Vänsterpartiet föreslagit en höjning av skatten på höga inkomster i statsbudgeten, en särskild skatt på
bankernas övervinster, men också avskaffande av ett antal ineffektiva, orättvisa och mycket dyra
skattesubventioner. Med de resurserna kan vi lätta trycken på de mest utsatta hushållen, på
kommunernas och regionernas ekonomi.

Det viktigaste är att Vänsterpartiet lägger hela 20 miljarder mer än regeringen på välfärden. Det skulle
inte bara täcka upp för de behov som SKR ser, utan faktiskt möjliggöra fler kollegor åt anställda och
bättre kvalitet åt medborgarna.


För oss här i Norrbotten skulle det i både regionen och i våra kommuner, jämfört med regeringens
budget, innebära 712 fler anställda i välfärden. För alla oss som är beroende av välfärden i vår vardag
– antingen det är besök på hälsocentralen och sjukhus, våra barns skola och förskola, eller ett tryggt
äldreboende till våra föräldrar – så skulle det förstås göra en oerhörd skillnad.


För oss vänsterpartister är det en självklar prioritering att detta måste gå före ytterligare
skattesänkningar för de välbeställda, eller utökade subventioner till rikas köksrenoveringar och
poolbyggen. Det är en prioritering vi är övertygade om att de allra flesta norrbottningar delar med oss.
Glenn Berggård, regionråd (v)
Linda Jonsson, regionråd (v)

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter