För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Staten måste ta ekonomiskt ansvar för en jämlik vård. Skattepengarna ska användas till vår gemensamma välfärd.

Det blir allt tuffare för regionerna

Att det saknas 20 miljarder till regionernas samlade behov är känt sedan ett bra tag nu. Regeringens ovilja att skjuta till statliga pengar för att säkra den nivå av hälso- och sjukvård vi har idag är lika känt. 

Att avsaknaden av besked från regeringen tvingar regioner att börja spara och skära ner blir alltmer verkligt. Vi vet att det här är en del av högerregeringens strategi att försvaga regionerna, för att kunna flytta över mer vård till det privata och för att lättare kunna driva igenom ett förstatligande av vården. På det sättet kan resurser undanhållas för att sen möjliggöra att påvisa att regionerna inte mäktar med sina uppdrag.

Det här är inte det enda som påverkar oss i Region Norrbotten. Regeringens hårdare försörjningskrav påverkar många människor som arbetar i sjukvården. Att höja nivån över de avtalade lägstalönerna i välfärden gör att regeringens cyniska jakt på invandrare har en direkt effekt på vår förmåga att bemanna. Står vi utan personal på våra hälsocentraler eller med för få anställda för att hålla vårdplatser öppna, så drabbas patienterna av längre väntetider och ökande köer. Det blir ytterligare ett steg i att försvaga regionerna som tacksamt göms i dimridåerna att det skulle handla om kriminalitet. 

Det åttonde jobbskatteavdraget och höjningar av RUT och ROT fortsätter att urholka utrymmet för att våra gemensamma skattepengar ska användas till vår gemensamma välfärd. Sakta men säkert tas allt fler steg mot att människors missnöje med vården leder till en efterfrågan på andra lösningar – mer privatisering och regionernas upplösande. 

Vänsterpartiet ser en annan väg. Offentlig vård ska vara offentligt finansierad. Staten behöver ta ett ekonomiskt ansvar för att regioner ska kunna bedriva jämlik vård. Det regionala självstyret behöver värnas för att möta de behov vi har just här. Vi behöver med gemensamma krafter arbeta för att minska beroendet av inhyrd personal så att våra resurser kan läggas på den egna personalen. Vårdpersonal ska inte behöva agera angivare och Sverige behöver fler människor i arbetsför ålder, inte färre. Detta är riktningen på vårt arbete i Region Norrbotten i den uppförsbacke som den SD-stödda högerregeringen bygger allt högre. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter