För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Norrbottensmodellen – en förebild

I Region Norrbotten är arbetet med att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor ett av de viktigaste politiska uppdragen. Bristen på sjukvårdspersonal slår hårt mot regionen. Under 2023 har det skett en kraftig ökning av andelen inhyrd bemanning som har drivit på en allt tuffare ekonomisk situation.

Tillsammans med den allt större konkurrensen kring dem som finns att anställa har regionmajorieteten med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet påbörjat arbetet med rekryteringsfrämjande åtgärder. Den mest konkreta åtgärden hittills är satsningen på fördubblad OB-ersättning för all personal som arbetar obekväm arbetstid. En ekonomisk prioritering för att värna om den egna personalen. Det är den vägen framåt som Vänsterpartiet ser som nödvändig att ta. 

Men vägen är gropig. De statsbidrag som regionen har förlorat är bland annat de riktade mot just kompetensförsörjning, som regionen nu måste hitta finansiering för på egen hand. 

– Kostnaderna för inhyrd bemanning äter upp våra möjligheter att göra egna personalfrämjande insatser, säger Linda Jonsson (V), regionråd. Det här måste vi ändra på och idag är det glädjande att alla Sveriges regioner ställt sig bakom SKR:s rekommendationer om att kraftigt minska beroendet av inhyrd personal. Det ger oss möjligheter att göra jobbet tillsammans över landet och det är nödvändigt. 

I Norrbotten sattes ett högt första mål – att minska den inhyrda tiden med 20 procent och på två månader har målet uppnåtts. Det har även blivit möjligt att anställa ett helt operationsteam, som tidigare var konsultanställda, till den egna verksamheten. Arbetet som genomförs för att minska inhyrning går nu under namnet Norrbottensmodellen och sprids även till andra regioner. 

– En stabilare personalbemanning är en arbetsmiljöåtgärd i sig själv, även om det naturligtvis inte är tillräckligt, säger Linda Jonsson. Andra delar som vi redan har sjösatt är ett arbete med att minska sjuktalen, där vi ser att kvinnor är överrepresenterade. 

Arbetet i hälso- och sjukvård är kvinnodominerat och de tuffa arbetsvillkoren drabbar kvinnor hårdare. Här menar Linda Jonsson att regionen har ett arbetsgivaransvar att ta för en jämställd arbetsmarknad i stort. Just nu pågår ett analysarbete kring deltidsanställningar, där det också är känt att kvinnor är överrepresenterade. Regionen vill ha svar på varför en anställd går ner i tid och vad som kan göras åt det. Regionen har också i gång ett arbete med åtgärder för att möjliggöra för personalen att kunna arbeta ända fram till sin pension. Inom det arbetet finns delar som handlar om arbetstidsförkortning och att delar av arbetstiden ska innehålla ett mentorskap för yngre medarbetare, för att den kompetens som har byggts på under ett arbetsliv ska föras vidare. 

– Arbete och fritid ska kunna balanseras. Ett hållbart arbetsliv med jämställda villkor är prioriterat i Region Norrbotten, avslutar Linda Jonsson. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter